Töö ja koolitus

 • 7.10.2008

  Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus aitab pikka aega tööta olnuid

   Saare vallas Voorel MTÜs Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus saavad pikaajalised töötud abi tööturule tagasi pöördumiseks. Alates tänavusest juulist pakub keskus tööharjutusteenust, mida tellib Tööturuameti Jõgevamaa osakond ja rahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.... Loe lähemalt
 • 7.10.2008

  Eurorahaga valutult tööturule tagasi

  Euroopa Sotsiaalfondi toel rakendab Tööturuamet riiklikku programmi "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009". Programmiga liitumiseks tuleks pöörduda tööturuameti kohaliku esinduse poole.... Loe lähemalt
 • 2.09.2008

  Eurorahaga valutult tööturule tagasi

  Euroopa Sotsiaalfondi toel rakendab tööturuamet riiklikku programmi "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013". Programmiga liitumiseks tuleks pöörduda tööturuameti kohaliku esinduse poole.... Loe lähemalt
 • 2.09.2008

  Luua suveakadeemias õpiti tarku otsuseid tegema

    Igal inimesel, ka koolijuhil ja õpetajal, tuleb oma ametis valikuid teha ja otsustada, kusjuures meie tänastest otsustest on olulisel määral mõjutatud meie tulevik. Selle üle, kuidas teha arukaid otsuseid, arutlesid enam kui kakssada kooli- ja lasteaiajuhti ning kooli- ja lasteaiaõpetajat augusti keskel Luual teoks saanud Tallinna Ülikooli täiendõppekeskuse suveakadeemias "Tulevik on olevikus peidus”.... Loe lähemalt
 • 2.09.2008

  Jõgevamaal lisandus augustis 39 töötut

 • 5.08.2008

  Karjäärinõustamine aitab leida sobiva töö

  Karjäärinõustamine on töötu haridusele, tööoskustele ja isikuomadustele vastava haridustee, töö või töölesaamiseks vajaliku koolituse soovitamine. ... Loe lähemalt
 • 5.08.2008

  CV-Online: ebakindlus avaliku sektori töötajate seas kasvab

  Kordades enam politseinikke, piirivalvureid, päästeametnikke ja teisi avaliku sektori kogemusega töötajaid ei soovi enam oma valdkonnas tööd jätkata, selgub Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiva töövahendusportaali CV-OnlineŽi andmebaasi statistikast. ... Loe lähemalt
 • 17.07.2008

  Põltsamaa Ametikool saab 2015. aastaks renoveeritud

  Viimasel ajal räägitakse pidevalt kokkuhoiust ja kulude kärpimisest. Põltsamaa Ametikooli järk-järguliseks nüüdisajastamiseks eraldati 178, 9 miljonit krooni. Kooli direktori Viive Kibena sõnul kasutakse põhilist osa investeeringurahadest ühiselamute, õppelaborite ja praktikabaaside uuendamiseks. Kesk-Eesti ühes suuremas kutseõppeasutuses õpib praegu üle viiesaja noore. Koolijuht usub sellistes piirides arvu püsimajäämist ka tulevikus.... Loe lähemalt
 • 8.07.2008

  Tööturuametist saab samuti ettevõtluse alustamise toetust

  Tänavu on Tööturuameti Jõgevamaa osakonna kaudu saanud ettevõtluse alustamise toetust kaks inimest, lisaks on  taotluse toetuse saamiseks esitanud üks inimene.... Loe lähemalt
 • 8.07.2008

  Õppimine toodab õppimist

  Juunis Luual toimunud täiskasvanuhariduse eelfoorumil tõdeti, et elukestvas õppes osalejaid on Eestis praegu rohkem kui kunagi varem, sest Euroopa Liidu toetused ning mitmed Eesti riigi võetud meetmed on märgatavalt suurendanud koolituskursuste, sealhulgas tasuta kursuste kättesaadavust.... Loe lähemalt