Töö ja koolitus

 • 1.07.2008

  Pere- ja tööelu paremini klappima

  Kui töötaval lapsevanemal on peresuhted korras, on ta üldjuhul edukam ka töös. Ning vastupidi: kui tööl asjad laabuvad, jaksab inimene olla parem lapsevanem. Seda, kuidas töö- ja pereelu ühitada, õppis ligemale pool tuhat Peipsi piirkonna omavalitsuste, sealhulgas Jõgeva ja Mustvee linna ning Jõgeva ja Kasepää valla lapsevanemat Tartu Rahvaülikooli poolt kahe ja poole aasta jooksul korraldatud koolitustel.... Loe lähemalt
 • 10.06.2008

  EAS pakub innovatsioonitoetust

  EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) käivitab täna innovatsiooni edendamiseks uue programmi, millega toetatakse Eesti ettevõtete toodete ja teenuste arendamist ligi 1,4 miljardi krooni ulatuses, teatas EASi kommunikatsioonijuht.... Loe lähemalt
 • 10.06.2008

  Ettevõtjad taotlevad toetusi loiult

  Leader meetme raames piirkonna arengustrateegia koostamiseks vajaliku uuringuna Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses tehtud maakonna ettevõtjate uuringu järgi selgus, et meie maakonna ettevõtjad taotlevad toetusi loiult – 69 protsenti küsitlusele vastanud ettevõtjatest ei ole taotlenud mingeid toetusi.... Loe lähemalt
 • 6.05.2008

  Uus töölepinguseaduse eelnõu võimaldab töölepingu kiiremini lõpetada

  Uue eelmise nädala algul avalikustatud sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, ametiühingute ja tööandjate esindajate vahel kokku lepitud töölepinguseaduse eelnõu järgi on koondamisel alla aastase töösuhte puhul võimalik piirduda etteteatamistähtajaga 15 kalendripäeva.... Loe lähemalt
 • 6.05.2008

  Aprillis vähenes töötute arv 114 võrra

  30. aprilli seisuga oli Tööturuameti Jõgevamaa osakonnas töötuna arvel 341 isikut ning tööotsijana 7 isikut. 31. märtsi seisuga oli töötuna arvel 455 inimest, seega on töötute arv vähenenud 114 inimese võrra.... Loe lähemalt
 • 8.04.2008

  Noored tutvusid õppimisvõimalustega

  Möödunud nädalal peeti Viljandi spordihoones järjekordne haridusmess, kuhu olid ennast tutvustama tulnud mitmed kesk-, kõrg- ja eriharidust pakkuvad õppeasutused üle Eesti. Jõgevamaad esindas sellel messil Põltsamaa Ametikool.... Loe lähemalt
 • 8.04.2008

  Töötute arv suurenes märtsis 54 võrra

  29. veebruari seisuga oli Tööturuameti Jõgevamaa osakonnas töötuna arvel 401 isikut, 31. märtsi seisuga oli selleks arvuks juba 455. Tööotsijana on 31. märtsi seisuga registreeritud 13 isikut.... Loe lähemalt