Koroonapiirangud muutuvad üle Eesti ühtlasemaks

Valitsus kinnitas koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangute korralduse. Kuna koroonaviiruse levik ning haigestumuse intensiivsus on kogu riigis väga ulatuslik, ühtlustatakse üle-eestilised piirangud, mis hakkavad kehtima 3. veebruarist.
Huvihariduse, noorsootöö, täienduskoolituse ja muu puhul sisetingimustes tuleb kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul lähtuda 2 + 2 reeglist ning sellest, et ruumi täitumus ei tohi olla üle 50 protsendi. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke.
Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib teha 10+1 rühmas.
Kõrge viirusleviku riskiga spordialadel saab tegevusi korraldada 10+1 rühmas juhul, kui järgitakse spordialaliidu, kultuuriministeeriumi ja terviseameti koostöös välja töötatud riskide maandamise abinõusid. Juhul, kui riske pole võimalik maandada või seda ei tehta, tuleb tegevusi korraldada 2 + 2 liikumispiirangut arvestades.
Kõigi sisetingimustes toimuvate tegevuste puhul tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel see ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Välitingimustes võib senise 25 asemel teha tegevusi kuni 50 osalejaga rühmas. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.
VOOREMAA