CV-Online: ebakindlus avaliku sektori töötajate seas kasvab

Kordades enam politseinikke, piirivalvureid, päästeametnikke ja teisi avaliku sektori kogemusega töötajaid ei soovi enam oma valdkonnas tööd jätkata, selgub Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiva töövahendusportaali CV-OnlineŽi andmebaasi statistikast.

 

CV-OnlineŽi Eesti turundusjuhi Maris Orasson-Puki sõnul näitab tööotsijate töökogemuste ja soovitavate ametikohtade võrdlus, et oma ametikohal ei soovi jätkata paljud riigiametnikud, ehitustöölised, õpetajad, sanitarid, õmblejad ja kokad. “Suured käärid varasema kogemuse ja uue töösoovi vahel on ka politsei- ja päästeametnikel, piirivalvuritel, kaitseväelastel, raudteelastel, sanitaridel ning rätsepatel ja õmblejatel, mis näitab, et neil ametikohtadel töötavad inimesed ei tunne end kuigi kindlalt,” tõi ta välja erinevused. 

1469-st politseiametnikuna töötanust soovib samas valdkonnas jätkata vaid 271, 596-st sanitarist 142, 516-st päästeteenistujast 143, 374-st kaitseväelasest 189, 335-st piirivalvurist 74, 82-st raudteelastest 45 ning 2094-st rätsepatest ja õmblejast vaid 357.

Tänavu 6 kuuga on tööotsijate arv CV-OnlineŽi andmebaasis kasvanud 14 protsenti ning võrreldes 2007. aasta algusega juba 28 protsenti. Tööotsijatest 60 protsenti  on naised, seega võib öelda, et naistel on töökoha leidmine keerukam või on naised enam rahulolematud oma praeguse töökohaga.  

Kõige enam soovitakse interneti vahendusel leida klienditeenindaja tööd, mis edestab populaarsuselt teenindusassistendi, asjaajaja ning sekretäri ametikohti. Klienditeenindajana soovib tööd leida üle 19 000 tööotsija, mis edestab kolm korda populaarsuselt teist ametit – teenindusassistenti. “Soovitud ametite TOP 15-sse mahuvad ka sekretäri, raamatupidaja ja autojuhi ametikohad, mida  otsitakse hetkel näiteks rohkem kui 4500 korral,” lausus CV-OnlineŽi Eesti turundusjuht.  

Enimotsitavad ametid on kooskõlas ka tööotsijate senise töökogemusega, mida on ligikaudu 33 000 töötajal hetkel klienditeeninduse valdkonnas. Järgnevad sekretär, kellena töötamise kogemus on 11 324 inimesel, ning müüja, kellena on ametis olnud 10 665 tööotsijat.  

Piirkondadest soovitakse kõige enam töötada Tallinnas ja Harjumaal ning kõige vähem Valgamaal. “Tallinnas ja Harjumaal otsitakse keskmiselt ligikaudu 100 000 ametikohta, mis ületab töösoove kõigis teistes Eesti piirkondades kokku,” selgitas Maris Orasson-Pukk. “Samas on märgata tööotsijate arvu kasvu Tallinnast kaugemal asuvates piirkondades, näiteks Ida-Virumaal on see kasvanud 30, Pärnumaal 16, Võrumaal 13 ja Valgamaal 8 protsenti.”  

CV-Online on Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv internetipõhiste personaliotsinguteenuste pakkuja, mis on loodud 1996. aastal Eestis. CV-OnlineŽi portaalidel on üheksas riigis ligikaudu 1,26 miljonit kasutajat ning ettevõtte andmebaas koondab üle 0,5 miljoni CV. CV-OnlineŽi kõigisse Kesk- ja Ida-Euroopa portaalidesse tehakse päevas üle 5 miljoni päringu. Töövahendusportaalide kaudu on võimalik värvata töötajaid praktiliselt kõikidele ametipostidele ning leida tööd igas valdkonnas. Lisaks pakub ettevõte ka tehnilist abi personaliotsinguprotsessi läbiviimisel internetis ehk nn eelvaliku teenust.  

CV-Online tegutseb lisaks Eestile ka Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias ja Venemaal. Ettevõte annab tööd rohkem kui 70 inimesele, Eestis on CV-OnlineŽl 19 töötajat.  CV-Online grupi auditeerimata kogukäive ulatus 2007. aastal 73,5 miljonit kroonini, Eestis oli ettevõtte käive 15,4 miljonit krooni.

VOOREMAA 

blog comments powered by Disqus