Arvamus

 • 29.05.2008

  Tartu Ülikooli suvekursustele on oodatud kõik õpihimulised

  Tartu Ülikooli Suveülikool tegutseb alates 2000. aastast ja on iga aastaga laienenud. Suveprogramm on mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet koguda ainepunkte, ennast erialaselt täiendada, leida uusi ideid töövaldkonna arendamiseks ja töö tulemuslikkuse tõstmiseks või saada lisateadmisi huvipakkuvas valdkonnas.... Loe lähemalt
 • 29.05.2008

  Tuleoht Eesti metsades on suurenenud

  Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et kuivade ilmade saabudes on metsades suurenenud tuleoht, mistõttu tuleb looduses viibijail rangelt tuleohutusnõudeid järgida.Nädalavahetusel alguse saanud põleng Vihterpalus näitab, et metsad on juba väga tuleohtlikud ja tugeva tuulega võib väikesest tulekoldest alguse saada suur keskkonnakahju.... Loe lähemalt
 • 27.05.2008

  Juhtkiri: Oli purskkaev ja enam pole

 • 27.05.2008

  Majanduse nõrgim lüli on iganenud olukord tööjõuturul

  Palju furoori ja kära tekitanud seaduseelnõu kohta on olnud vastakaid arvamusi. Kes on kolistanud ämbritega, kes on lubanud seaduseelnõust teerulliga üle sõita, kes on lihtsalt bravuuritsenud, saamata aru, miks meile neid seadusemuudatusi vaja on.... Loe lähemalt
 • 27.05.2008

  Millal oleks õige aeg kasutada stabiliseerimisreservi

 • 27.05.2008

  Praha kevadest 40 aastat

  Tähistamaks 40 aasta möödumist Praha Kevade sündmustest, korraldas Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioon Prahas konverentsi. Rahvusvahelise konverentsi ajendiks oli soov austada kõiki, kel on olnud julgust vastu astuda totalitaarsetele ning autoritaarsetele režiimidele. Samuti aga kõiki neid, kes olid ärevatel aegadel  sunnitud elama eksiilis. Mul oli suur au olla ainus Balti riike esindav kõneleja. Võtsin sõna paneelis, mille esinejateks olid endine Poola välisminister Bronislaw Geremek ning tunnustatud Vene ajaloolane Boris Orlov. Just selle mehe eluloost tahaksin täna jutustada.... Loe lähemalt
 • 24.05.2008

  Kuuldused Eesti metsade hukust on tublisti liialdatud

  Võime julgesti kinnitada, et oleme metsarahvas – mets katab Eestimaast vähemalt poole ja sestap läheb kõik metsanduses toimuv meile korda. Praegu on metsandus taas kuum teema, seda ennekõike metsaseaduses kavandatavate muudatuste, kuid ka Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ümberkorralduste tõttu.... Loe lähemalt
 • 24.05.2008

  Kas kasutate pöidlaküüti?

 • 24.05.2008

  Vooremaa esimene aasta 23.-27. mai 1989

  Küllap võiksid liiduvabariigid saada kiiremini majanduslikult ja poliitiliselt suveräänseiks, kui nad toetaksid üksteist võitluses Moskva keskvõimu ja bürokraatia vastu.... Loe lähemalt
 • 24.05.2008

  Juhtkiri: On, mida külalistele pakkuda