Arboristi tööd- ohtlike puude langetamine, viljapuude hooldus, puude sidumine, kändude freesimine, puude, põõsaste ja hekkide hoolduslõikus ja istutamine. Tel 5373 8992, http://www.cmtou.ee

Arboristi tööd- ohtlike puude langetamine, viljapuude hooldus, puude sidumine, kändude freesimine, puude, põõsaste ja hekkide hoolduslõikus ja istutamine. Tel 5373 8992, http://www.cmtou.ee