Mugavus maksab

Jäätmejaamade hinnakirjades tuhnides võib leida üsna kummalisi numbreid. Eestis on jäätmejaamu, kus võetakse vastu vanu rõivaid ja jalanõusid, seda üpris kopsaka hinnaga. Nii ka Põltsamaa jäätmejaamas.

Nimelt saab seal vanadest puhvaikadest ja kirsavoidest lahti kilohinnaga 3.40. Seega – tonn maksab 3400 krooni. Edasiste arvutuste tegemiseks tasuks sügavalt sisse hingata ja võtta tool väga kindlalt istumise alla, sest siis ei lõpe pikalikukkumine traumaga. Nimelt – Torma prügilas on tonni vastuvõtuhind koos käibemaksuga 660,80 krooni. Seega — seal saab oma prügist lahti pea viis korda madalama hinnaga.

Ka Põltsamaa jäätmejaamast lähevad puhvaikad ja kirsad olmejäätmetena prügilasse lõppladestusele. See on tasulise teenuse liik, millega jäätmejaama operaatorfirma endale kasumit toodab.

Kõik on seaduslik. Sest teiste jäätmeliikide vastuvõtmisel rakendatakse hindu, mis katavad käitluskulud või aitavad jäätmevoogusid suunata. Näiteks kohaliku omavalitsuse jäätmeveo piirkonnas võetakse olmejäätmeid jäätmejaamas vastu kümnekordse hinnaga. Või doteeritakse näiteks biojäätmete vastuvõttu, kehtestades minimaalse vastuvõtuhinna, et neid vähem olmejäätmete hulka, seega prügimäele satuks.

Nii et kui inimesed tahavad oma vanu räbalaid eraldi ära anda, siis peavad nad ka mugavuse eest maksma. Mis siis, et viis korda rohkem.

Aga eelkõige on ju jäätmejaama eesmärgiks pakkuda oma piirkonna elanikele parimat teenust soodsaima hinnaga.

 

26. august 2008

blog comments powered by Disqus