Ohtlike puude langetamine, viljapuude hooldus, puude sidumine, kändude freesimine, puude hoolduslõikus ja istutamine. Tel 5373 8992, http://www.cmtou.ee

Ohtlike puude langetamine, viljapuude hooldus, puude sidumine, kändude freesimine, puude hoolduslõikus ja istutamine. Tel 5373 8992, http://www.cmtou.ee