Vooremaa esimene aasta 29. august – 2. september 1989

NLKP Keskkomitee avaldus 26. augustil rabas meid. Poliitilises elus otsivad kõik sotsiaalsed jõud endale teed oma tahte väljendamiseks. Kahjuks on NLKP Keskkomitee kohati ultimatiivses toonis hoiatanud Baltimaade rahvaid nende valitud tee ohtlikkuses. Avalduse põhijoon on ikka üks: käsumajandus, ametkondade võim, olemasoleva kramplik säilitamine.

29. augusti õhtupoolikul toimub EKP Jõgeva Rajoonikomitee istung, kus arutatakse NLKP avaldust. Et saada teada partei algorganisatsioonide ja töökollektiivide suhtumist avaldusse, palutakse arvamused telefoni teel Jõgeva rajoonikomiteesse edasi anda.

Jõgeva Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu deklareerib, et NLKP Keskkomitee avaldus “Olukorrast Nõukogude Balti vabariikides” on koostatud, süvenemata nendes riikides valitsevasse tegelikku olukorda, tundmata siinsete rahvaste valdava enamiku seisukohti ning tugineb ühekülgsetele, ilmselt Interliikumise juhtkonna seisukohtadele ja sisaldab laimu Baltikumi põhirahvastiku suhtes.

Jõgeva rajooni rahvasaadikud kinnitavad, et neid ei hirmuta NLKP KK avalduse ähvardav toon:

Toetame üksmeelselt Eesti NSV liidrite Arnold Rüütli, Vaino Väljase, Indrek Toome, ENSV Ülemnõukogu, EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Rahvarinde seisukohti. Suurendame jõupingutusi IME programmi tingimusteta elluviimisel ja Eesti suveräänsuse tagamise kursil.

Jõgevamaa rahvas astub edasi kindlameelselt ja sirge seljaga. Miski ei väära meie liikumist IME teel. Me säilitame kindlameelsuse ja rahu, et välistada repressiivset vahelesegamist ühiskonna demokratiseerimisprotsessi takistamiseks. 

Kuhu jäi Vooremaa, pärisid teisipäeval toimetusest kümned lehelugejad.

Ajalehte laotakse H. Heidemanni nimelise trükikoja Jõgeva jaoskonnas. Esmaspäeva õhtupoolikul umbes poole viie ajal langes ladumismasin rivist välja. Siinsed inimesed ei suutnud viga parandada, Tartu trükikojaga saime telefoni teel ühenduse alles kell 21.30. Abi saabus teisipäeva hommikul ja ajaleht jõudis Viljandist, kus lehte trükitakse, tagasi alles teisipäeva õhtuks.

Need on nüüd viljad, mida peame maitsma sellepärast, et omal ajal likvideeriti rajooni juhtorganitelt nõu küsimata iseseisev trükikoda ja allutati Tartule.

Ülevaate koostas Herbert Sööde

blog comments powered by Disqus