Arvamus

 • 15.04.2008

  Muusika kojulaenutamine raamatukogudest muutub lihtsamaks

  Riigikogu võttis vastu seaduse, mille eesmärk on muuta auviste laenutamine inimestele mugavamaks ja dünaamilisemaks nii, et rahuldatud oleks autorite, tootjate ja ka raamatukogude huvid ning õigused oleksid tagatud.... Loe lähemalt
 • 12.04.2008

  Kolmas mälestussammas Palamuse kalmistule

  Palamuse kalmistule tuleb uus, seekord juba kolmas Vabadussõjas langenute mälestusmärk. Asi pole mitte selles, et inimesed pidevalt meelt muudaksid ja uutmoodi sammast tahaksid. Probleemiks on samba vastupidavus. 1994. aastal püstitatud sammas oli graniitplaatidega kaetud armeeritud betoonist. Sellepärast see lagunema hakkaski. Plaatide vahele tunginud vihma- ja lumevee tõttu tekkisid sinna praod, plaatide vahelt välja voolav hall vesi rikkus aga mälestusmärgi väljanägemise. Uue samba püstitaja OÜ S.P.M. Invest on vana juba lammutanud.Nagu lammutatud samba puhulgi, võetakse ka uue rajamisel eeskujuks algne, 1924. aastal Anton Starkopfi kavandi järgi püstitatud ja 1952. aastal uue võimu eestvõttel hävitatud mälestusmärk.Viimasel ajal suuri väljaminekuid nõudvad ettevõtmised on tekitanud Palamuse valla volikogus ja ka avalikkuses tuliseid vaidlusi. Uue Vabadussõjas langenute mälestussamba püstitamise vastu pole keegi sõdinud. Ilusat sammast on need noored mehed, kes aastakümneid tagasi meie vabaduse eest langesid, kindlasti väärt. 12. aprill 2008 ... Loe lähemalt
 • 12.04.2008

  Elamumaa on kohaliku elu võtmeküsimus

  Küsimustele vastab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi... Loe lähemalt
 • 12.04.2008

  23. august peab saama üle-euroopaliseks mälestuspäevaks

  Kaugeltki mitte kõik eurooplased ei mõista ka täna, kui üle kolmandiku EL liikmeskonnast moodustavad postkommunistlikud riigid, üht meie ajaloo kõige defineerivamat ajajärku. Nõukogude okupatsiooni või Varssavi pakti vasalliseisuse tähendus ei ole Eesti Euroopa Liitu kuulumise nelja aasta vältel eurooplastele päriselt kohale jõudnud.... Loe lähemalt
 • 10.04.2008

  Juhtkiri: Efektiivsus, ikka ainult efektiivsus

 • 10.04.2008

  Hoolimisest, sallivusest ja libahundijahist

 • 10.04.2008

  Riik peab toimima efektiivselt

  Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) peab vastutustundetuks populistlikke üleskutseid ja ootab riigilt läbikaalutud ja põhjendatud reageerimist majanduse jahenemisele. Riiki ei saa juhtida sama loogikaga nagu eraettevõtet, kus kokkuhoiuvõimaluste otsimist alustatakse tavaliselt palkade külmutamisest.... Loe lähemalt
 • 10.04.2008

  Maaettevõtjad saavad tasuta nõustamist

  Põllumajandus-Kaubanduskoda käivitas tasuta nõuande jagamise maaettevõtjatele. Tasuta nõustamine võimaldab seda kasutada laiemal ettevõtjate ringil ja ka neil huvilistel, kes veel pole ettevõtjad, kuid soovivad uurida enda võimalusi maaettevõtlusega alustamisel. Igale tootja probleemile lähenetakse individuaalselt.... Loe lähemalt
 • 8.04.2008

  Juhtkiri: Kakskümmend laureaati

 • 8.04.2008

  Viis müüti säästmisest

  Eesti Panga statistika kohaselt on Eesti inimeste hoiused pankades kasvanud viimase viie aastaga umbes kaks ja pool korda. Kasv on olnud suur, kuid siiski aeglasem, kui majanduseasjatundjad soovitaksid.Uurisime võimalike hoiustajate käest põhjusi, miks nad on seni säästmisest loobunud. Säästmisest teatakse üllatavalt vähe. Vastustest joonistus selgelt välja viis üldlevinud teesi, mis paraku paljuski tõele ei vasta.... Loe lähemalt