Intervjuu

 • 12.10.2013

  Aasta õpetaja Neeme Katt: “Õpetaja peab olema näitleja”

 • 24.08.2013

  Kihk konflikte lahendada ajendas politseinikuks õppima

 • 8.08.2013

  Läti kabemeister Antra Valnere räägib avameelselt kabest

 • 3.11.2012

  Haridusminister Jaak Aaviksoo: Otsime tasakaalupunkti

   “2020. aastaks peaks olema tagatud ühtne põhiharidusstandard kodulähedases koolis, st et kool peaks olema lapsest 30 minuti pikkuse teekonna kaugusel ning kõikidel põhikoolilõpetajatel peaksid olema võrdsed valikuvõimalused – õpilane on saanud nii sisulise kui ka tegeliku ettevalmistuse nii kutsehariduse kui ka üldkeskhariduse omandamiseks. Teiseks peaks vähemasti igas maakonnakeskuses olema konkurentsivõimeline iseseisev gümnaasium, selle peaks tagama riik. Kui palju gümnaasiume peaks alles jääma, seda on praegu raske öelda. Jõuga keegi koole kinni panema ei hakka, aga gümnaasiumivõrk nii tihedaks enam ei jää.” Just nii selgitas haridusminister Jaak Aaviksoo koolivõrgu korrastamist ajakirjanikele.... Loe lähemalt
 • 13.03.2012

  Prefekt soovitab alkolukku transpordiettevõtetele

  Möödunud neljapäeval Jõgevamaal visiidil olnud Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna politseiprefektuuri juht Tarmo Kohv nentis, et Lõuna-Eestis on häbiväärselt palju purjuspäi roolikeerajaid ning leidis, et alkolukk peaks saama igas reisijateveoga tegelevas firmas kohustuslikuks.... Loe lähemalt
 • 30.07.2011

  Jõgeva ümbrusel aitab kaks nädalat silma peal hoida tšehhitarist politseinik

    Kaks nädalat viibib Eestis Tšehhi politseimajor Jana Bartikova, kes õpib selle aja jooksul tundma Eesti politseinike tööd ja igapäevaelu Jõgeva piirkonna ülemkonstaabli Diana Eriksoni tööülesandeid jälgides. ... Loe lähemalt
 • 18.06.2011

  Reinas: Jõgeva ettevõtjad jättis tantsupidu külmaks

  I Eesti Naiste Tantsupeo turunduspealik Valdi Reinas ütles tantsupeole tagasi vaadates, et Jõgeva ettevõtjad polnud selleks peoks valmis. Kui ikka peoplatsi kõrval tegutsev apteek on laupäeval, kui staadionil harjutab üle kolme tuhande naise, suletud, siis järelikult ei soovinud ettevõtja teenida.... Loe lähemalt
 • 31.05.2011

  Naiste tantsupidu annab hindamatu kogemuse

 • 24.05.2011

  Ülo Luht: Naiste tantsupidu läheb korda

  12. juunil Jõgeval peetava I Eesti Naiste Tantsupeo pealavastaja ja lavastustoimkonna juht Ülo Luht on praegu küll Tallinna mees, ent pärit on ta Jõgevamaalt, täpsemalt Tabiverest. Juba praegu julgeb ta kinnitada, et esimene naiste tantsupidu ei saa untsu minna.... Loe lähemalt
 • 10.05.2011

  Mustvee Vene Gümnaasiumi direktor usub noorte võimesse eesti keeles õppida

  Lähtudes seadusest, tuleb alates käesoleva aasta 1. septembrist õpetada Eestimaa venekeelsete koolide gümnaasiumiklassides 60 protsenti õppeainetest eesti keeles. Mustvee Vene Gümnaasiumi direktori Jaan Rahuküla sõnul on nende koolis eestikeelsete tundide osakaal suurenenud juba alates 1997. aastast. Kooli hoolekogu aga leiab, et õpilased pole laiaulatuslikumaks üleminekuks eestikeelsele õppele veel valmis ja pöördusid sellepärast Mustvee linnavolikogu poole. ... Loe lähemalt