Arvamus

 • 13.09.2008

  Keskkonnaministri seletused ei veena

  Sel aastal viidi keskkonnaministri poolt läbi uljas reform riigimetsanduses. Lubati väiksemat bürokraatiat ja rohkem inimesi metsa. Tegelikult kaotas töö hulk otse metsaga tegelevaid töötajaid — metsnikud ja abimetsaülemad. Tööle jäänute tööpiirkonnad on nii suured, et vaid üliinimene suudaks neil tõhusalt silma peal hoida.... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Maavalitsuse delegatsioon alustab ringsõitu omavalitsustes

  Jõgeva maavalitsuse delegatsiooni tänase külaskäiguga Kasepää valda algab ringsõitude ja kohtumiste sari "Maavanemal nööbist kinni", mille raames tutvutakse omavalitsustega, huvitutakse kultuuriväärtustest, kordaminekutest erinevatel elualadel, aga samuti ka probleemidest ning nende lahendamise võimalustest.... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Et saaks lõplikult rahu

 • 11.09.2008

  Rahvast ei saa petta igavesti

  Peaministri kurjustamine nii põllumeeste kui ka koalitsioonipartneritega näitab tema ebakindlust ja soovi veenda ka iseennast oma poliitika õigsuses. Reformierakond, kes valimistel esineb sotsiaalse programmiga, tegutseb reaalselt nišiparteina – seisab väga väikese rühma inimeste huvide eest.... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Nord Stream on oht Euroopa julgeolekule

  Venemaa agressioon Gruusia vastu ning peaminister Putini avalik hirmutamine gaasi- ja naftatarnete võimaliku peatamisega Euroopasse on täiesti uude valgusse seadnud ka Nord Streami projekti... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Kulud vastavusse tuludega

  Igal tegevusel on eesmärk. Öeldu kehtib ka riigieelarve kujundamise kohta. Riikliku fiskaalpoliitika eesmärgiks on ühiskonna stabiilse arengu tagamine. Riigitulude ühekordsest kasvatamisest, pealegi kui see toimub tulevaste laekumiste arvel, tuleks hoiduda.... Loe lähemalt
 • 9.09.2008

  Venemaa kopeerib iseennast

  Juba kuu aega oleme Eestis elanud hirmust poolhalvatutena. Georgiale kaasa tundes, neile abi saates oleme tundnud sügavat ja otsest muret oma kodumaa saatuse, oma vara- ja elunatukese pärast. Kas... Loe lähemalt
 • 9.09.2008

  Tormijooks tasuta koolitustele

 • 9.09.2008

  Maastiku säilitamisel on lammastel oluline osa

  Vooremaastiku elustamisel ja säilitamisel on OÜ Nurmus Grupp lambakarjal oluline tähtsus.... Loe lähemalt
 • 9.09.2008

  Hambaproteesihüvitist saavad taotleda ka töövõimetuspensionärid

  Käesoleva aasta 1. augustil jõustus ravikindlustuse seaduse muudatus, mis laiendas tunduvalt nende isikute ringi, kellele haigekassa saab hüvitada tehtud kulutusi hambaproteeside eest. Nüüd on võimalik proteesihüvitist taotleda ka töövõimetuspensionäridel. ... Loe lähemalt