Aprill täis saksa keelt

Aprillikuu oli Jõgevamaa saksa keele õppijatele täis saksakeelset vaheldust ja rõõmu.

4.aprillil said Jõgeva Ühisgümnaasiumis kokku 9.klasside õpilased, et otsida ja leida saksa keele õppimise võimalusi internetis. Õpetajaks oli meie kooli  11. klassi vahetusõpilane Larissa Gaus Saksamaalt  Hannoveri lähedalt.  

Teisel aprillinädalal toimus Jõgeva Ühisgümnaasiumis saksa keele nädal. Seekord oli läbivaks teemaks Saksamaa. Video vahendusel  tutvustasid Saksamaad meie  vahetusõpilased Larissa ja 10.klassi vahetusõpilane Isabell Keller Saksamaalt Frankfurdi lähedalt. Klassides toimusid viktoriinid, kus selgusid iga klassi paremad Saksamaa tundjad.

Kõikides  klassides toimus  vestlusring vahetusõpilaste Larissa  ja  Isabelli juhtimisel.

Lisaks viktoriinile osalesid kõik saksa keele õppijad keeletestis, et  klassiti  välja selgitada,  kes on paremad saksa keele oskajad. Tulemuste teadasaamisel ja auhindade jagamisel oli elevust palju.

9.klassi õpilased osalesid  edukalt  rahvusvahelises etwinningu projektis “Mängud saksa keeles?”

24.aprillil toimus   saksa keele päev maakonna 6.klasside õpilastele.

Alustasime väikese kontserdiga, kus iga kool esines saksa keeles. Kõlasid saksakeelsed laulud ja humoorikad dialoogid.  Üheskoos lauldi  lustakaid  saksakeelseid lastelaule.

Meie vahetusõpilased Larissa ja Isabell  tutvustasid Saksamaad ja korraldasid nähtu-kuuldu põhjal viktoriini.  Seejärel jätkasime saksakeelse vestlusringiga. Igal õpilasel oli võimalus oma saksa keele oskust näidata.

Meie õpilaste üllatus oli suur, kui nad esitasid lõpuks ka mõned küsimused vahetusõpilastele eesti keeles ja said üllatuseks kuulda ilusat eesti keelt. Alustasid ju Larissa ja Isabell eesti keele õppimist alles  septembris ja juba räägivad meie emakeelt täiesti vabalt.

Kuidas on see võimalik? “Tuleb hästi palju rääkida ja loomulikult iga päev uusi sõnu juurde õppida,” oli Larissa ja Isabelli vastus.

URVE SAKARIAS, Jõgeva ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja

blog comments powered by Disqus