Arvamus

 • 17.04.2008

  Riigikaitsekomisjon on mures kutsealuste pärast

  Riigikaitsekomisjon arutas oma esmaspäevasel istungil kutsealuste ja ajateenijate tervisliku seisundiga seonduvat. Komisjoni istungile olid kutsutud kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja major Madis Kraav ja tervishoiu büroo juhataja Mari-Ann Lõõnik, Kaitseressursside Ameti arstlike komisjonide ja kutsesobivuse hindamise osakonna juhataja doktor Marit Õun ning kaitseväe peaarst major Indrek Parts.... Loe lähemalt
 • 15.04.2008

  Põletada või mitte põletada?

  Kuidas vabaneda koduaias lehtedest ja okstest? Enamik inimesi põletab need lihtsalt ära. On eluaeg põletanud ja ei kujuta teisiti ettegi. Teine osa, enamasti aiapidajad, teevad lehtedest komposti. Kolmas osa kaaskodanikest aga pakib kõik kenasti kilekotti ja viib jäätmejaama. Ja maksab veel pealegi.Me ei mõtlegi tavaliselt selle peale, et koduaias tossutades saastame õhku suitsu ja toksiliste ainetega. Toorest orgaanikat põletades eralduvad dioksiinid ja kantserogeensed ained, mis on tervisele väga kahjulikud. Dioksiine peetakse seni uuritud mürgistest ainetest ühtedeks kõige enam toksilisteks ja on teadaolevalt rohkem kahjulikud eriti just noortele ja lastele. Vähkkasvaja väljaarenemiseks kulub aga vähemalt 15 aastat.Ja veel – grillihooaeg pole veel alanud, kuid üksikud julged juba tossutavad. Seegi on üks igavene rist ja viletsus, kuigi tossu on vähem kui leheprahi põletamisel.Prahti põletatakse üldjuhul kevadeti ja kui on mõistlikud naabrid, siis mõnikord see eriti ei häirigi. Talviti briketi ja kivisöega kütmisel näeb mõni kant välja nagu 19. sajandi tööstusrevolutsiooni aegne manufaktuuripiirkond – must on lumi ja loomulikult ka pesu, kui keegi seda väljas kuivatada julgeb. Mida teha? Kuidas oleks õige? Head inimesed, ootame teie arvamusi!15. aprill 2008... Loe lähemalt
 • 15.04.2008

  Plangult paistab paremini – kas lapsed on vaid

  Mulle sattus kätte Lydia Koidula luuletus "Meil aia äärne tänavas”. Kindlasti on enamus selle luuletusega tuttavad juba kooliajast, aga üle lugeda tasub seda ikka ja jälle. Kui jõudsin... Loe lähemalt
 • 15.04.2008

  Rahvaesinduse töö vajab ümberkorraldusi

  2. aprillil täitus Riigikogu XI koosseisu esimene tööaasta, mis on olnud üsna kriitikarohke. Osa kriitikast on põhjendatud ning seetõttu tuleb mõelda, kuidas parlamendi tööd arusaadavamaks ja paindlikumaks muuta.... Loe lähemalt
 • 15.04.2008

  Riik peab enam toetama erivajadustega laste peresid

  9. aprillil esitas Rahvaliidu fraktsioon Riigikogu menetlusse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on parandada erivajadustega laste perede majanduslikku olukorda.... Loe lähemalt
 • 15.04.2008

  Muusika kojulaenutamine raamatukogudest muutub lihtsamaks

  Riigikogu võttis vastu seaduse, mille eesmärk on muuta auviste laenutamine inimestele mugavamaks ja dünaamilisemaks nii, et rahuldatud oleks autorite, tootjate ja ka raamatukogude huvid ning õigused oleksid tagatud.... Loe lähemalt
 • 12.04.2008

  Kolmas mälestussammas Palamuse kalmistule

  Palamuse kalmistule tuleb uus, seekord juba kolmas Vabadussõjas langenute mälestusmärk. Asi pole mitte selles, et inimesed pidevalt meelt muudaksid ja uutmoodi sammast tahaksid. Probleemiks on samba vastupidavus. 1994. aastal püstitatud sammas oli graniitplaatidega kaetud armeeritud betoonist. Sellepärast see lagunema hakkaski. Plaatide vahele tunginud vihma- ja lumevee tõttu tekkisid sinna praod, plaatide vahelt välja voolav hall vesi rikkus aga mälestusmärgi väljanägemise. Uue samba püstitaja OÜ S.P.M. Invest on vana juba lammutanud.Nagu lammutatud samba puhulgi, võetakse ka uue rajamisel eeskujuks algne, 1924. aastal Anton Starkopfi kavandi järgi püstitatud ja 1952. aastal uue võimu eestvõttel hävitatud mälestusmärk.Viimasel ajal suuri väljaminekuid nõudvad ettevõtmised on tekitanud Palamuse valla volikogus ja ka avalikkuses tuliseid vaidlusi. Uue Vabadussõjas langenute mälestussamba püstitamise vastu pole keegi sõdinud. Ilusat sammast on need noored mehed, kes aastakümneid tagasi meie vabaduse eest langesid, kindlasti väärt. 12. aprill 2008 ... Loe lähemalt
 • 12.04.2008

  Elamumaa on kohaliku elu võtmeküsimus

  Küsimustele vastab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi... Loe lähemalt
 • 12.04.2008

  23. august peab saama üle-euroopaliseks mälestuspäevaks

  Kaugeltki mitte kõik eurooplased ei mõista ka täna, kui üle kolmandiku EL liikmeskonnast moodustavad postkommunistlikud riigid, üht meie ajaloo kõige defineerivamat ajajärku. Nõukogude okupatsiooni või Varssavi pakti vasalliseisuse tähendus ei ole Eesti Euroopa Liitu kuulumise nelja aasta vältel eurooplastele päriselt kohale jõudnud.... Loe lähemalt
 • 10.04.2008

  Juhtkiri: Efektiivsus, ikka ainult efektiivsus