Haigekassa hakkab kasutama rahvastikuregistris kirjas olevaid aadresse

Alates tuleva aasta 1. jaanuarist hakkab Haigekassa kasutama rahvastikuregistris olevaid põhielukoha aadresse.  See tähendab seda, et oma aadressi muutumisest ei ole enam vaja haigekassat eraldi teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest.

Isikute aadresse kasutab haigekassa neile erinevate teadete või dokumentide (teated kindlustuskaitse lõppemisest, Euroopa ravikindlustuskaart või asendussertifikaat, kutsed vähiskriiningule jne) saatmiseks. Seega on väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleksid õiged.

Kui isik soovib haigekassast näiteks Euroopa ravikindlustuskaarti või mõnda tõendit mujale kui oma  põhielukoha aadressile, on see täiesti võimalik. Sellisel juhul tuleb haigekassale esitada soovitud aadress igal konkreetsel taotlusel.

Autonoomne aadresside andmekogu pidamine ei täida enam oma otstarvet. Meie arvates on igati mõistlik, kui isik muudab oma aadressi ainult rahvastikuregistris ning need muudatused jõuavad automaatselt ka teiste asutuste andmebaasidesse. Selline süsteem on inimestele igati mugavam ja kiirem.

Isik on kohustatud teatama elukoha andmed rahvastikuregistrisse uuele aadressile kolimisel; ka siis, kui  andmed on ebaõiged või puuduvad üldse. Oma andmete õigsust saab kontrollida  kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.  

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade. Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale minnes, posti või  digiallkirjaga e-maili teel saates või kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis www.eesti.ee.

Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata siseministeeriumi kodulehelt http://www.siseministeerium.ee/13615.

Haigekassa kutsub kõiki inimesi üles oma elukohaandmete õigsust rahvastikuregistris kontrollima ning vajadusel parandama!

LII PÄRG, Haigekassa klienditeeninduse osakonna juhataja </span>

blog comments powered by Disqus