Kodutoetust saab KredExilt 423 lasterikast peret

KredExile laekus laseterikastelt peredelt 1546 taotlust kogusummas 231,8 mln krooni, millest rahuldati 423 taotlust kogusummas 70,2 mln krooni. Keskmiseks toetussummaks teeb see 166 071 krooni.

iii

Kõige rohkem rahuldati taotlusi Tartumaalt (48), järgnesid Viljandimaa (45) ja Pärnumaa (42).
Toetuse saaja keskmine maksustatav tulu (v.a. vanemahüvitis) oli 2006. ja 2007. aastal ühe pereliikme kohta 117 krooni kuus ning nad elavad koos 5,6 lapsega 3-toalisel elamispinnal, mille suuruseks on 51,64 m2.

Toetuse saajate hulgas oli ka 55 peret, kelle keskmine maksustatav tulu (v.a vanemahüvitis) 2006. ja 2007. aastal oli 0 krooni. Kõige lasterikkamas peres (Narva linnas) kasvab neliteist (14) kuni 19-aastast last.

Taotlejate eluaseme olukorda hindas viieliikmeline komisjon, kuhu kuulusid KredExi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad. Taotlusi hinnates tuli tõdeda, et lasterikaste perede eluaseme olukord on väga raske – paljudel juhtudel puudub majapidamises isegi külm vesi, pesemisvõimalustest rääkimata. Elatakse väga kitsastes tingimustes, elamuid ei suudeta korras hoida – katused jooksevad läbi, selle tagajärjel on ruumides hallitus jne. Loodame, et toetus on tõsiseks abiks elamispinna renoveerimisel või laiendamisel ja sellega paranevad märkimisväärselt 2352 lapse elamistingimused.

Kõigile taotlejatele saadetakse selle nädala jooksul otsuse kohta kirjad. Järgnevalt peavad positiivse otsuse saanud pered võtma KredExiga ühendust lepingu sõlmimiseks, et toetus kätte saada.

KredEx alustas 1. juulist paljulapselistele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud paljulapselistele peredele, kus on vähemalt neli alla 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel kuni 6 000 krooni kuus. Toetusena rahastab riik osa tehtud tööde/soetatud eluaseme maksumusest. Taotluste esitamise tähtaeg oli  30. september.

iii

PRIIT KINGO, SA KredEx turunduse ja tootearenduse osakonna juht

blog comments powered by Disqus