Arvamus

 • 26.04.2008

  Kas lähete 3. mail prügikoristustalgutele?

  Kaiti Kangur, Põltsamaa ÜG abiturient:Lähen. Oma maakodu ümbrus on juba ammu korda tehtud, nüüd tuleb hakata koristama teiste prahti. Keegi peab puhtama Eestimaa jaoks ju midagi tegema, muidu... Loe lähemalt
 • 24.04.2008

  Juhtkiri: Prügist veel ehk kes kelle ees võlgu on

 • 24.04.2008

  Kalevipoja sängi ümbrus pole farmile sobiv koht

  Minu lapsepõlveaastate ja sõjapäevade suved möödusid mu ema sünnikodus Jõgevamaal Patjala küla Alt-Majori talus. Ühed meeldivamad mälestused on mul seotud seal lähedal olevate Kassinurme mägedega ja muistse linnamäe — Kalevipoja sängiga.Hiljuti olin rabatud maakonnalehes 1. märtsil avaldatust, et Perevara kavatseb ehitada Kassinurme voorele, mitte kaugele Kalevipoja sängist 1274 kohalise vabapidamistingimustega veisefarmi. On selge, et ühelt poolt on antud juhul  tegemist keskkonda oluliselt mõjutava riskiga objektiga, kus tuleks väga põhjalikult arvestada planeeritava lauda kohalikke (geoloogilisi, hüdroloogilisi ja muid) tingimusi, aga samuti siinses ümbrus paiknevate Kassinurme mägede kui unikaalse loodus- ja pärandikultuuri objektiga.Tuleks veel rõhutada Kassinurme mägede lausa vabariiklikku tähtsust turismi-, matka- ja puhkealana.Kassinurme mäed olid hinnatud juba 19. sajandi rahvusliku ärkamise ajal, mil kohalik pritsimeeste selts korraldas siin rahvapidustusi. Nende populaarsus hääbus nõukogude ajal, kui küla seltsielu ja muud rahvakogunemised olid range kontrolli all. Uuele elule tärkas see paik 1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses. Praeguseks ajaks on Kassinurme mäed hästi hooldatud ja igati omanäoline puhkekoht, tähistatud looduse-, matka- ja õpperadadega. Korrastatud on muistne hiis ja linnamägi, kuhu on valmimas kunagise linnuse rekonstruktsioon koos püstkodade ja torniga. Ehitatud on kiige-, lõkke- ja tantsuplats.Kassinurme mägede edelanurgas asub kaks Ädliku (tuntud ka Egliku nime all) talu. Selle talu maadel asub muistne rauasulatuskoht, allikad, soo ja ka nn Kingu kuusik. Muistne rauasulatuskoht kujutab endast praegu kühmu niidul, kust on leitud põlenud šlakitükke. Kindlasti vajaks ka see huvitav leiupaik tähistamist ja edasist uurimist, kuna on tõenäoline, et siin tegutsesid kunagised muistsed Kassinurme linnuse asukad.Teise, lõunapoolse Ädliku taluga on seotud väike kohalik baptistide surnuaed, mis paikneb suurte puude varjus, Kassinurme mägede kirdetipus. Ühe sellest talust pärineva inimese jutustuse järgi sattusid selle talu elanikud oma usuliste tõekspidamiste ja talituste tõttu vastuollu Palamuse saksa soost kirikuõpetajaga. Selle tõttu tuligi neil rajada kodu ligidale oma pereliikmetele eraldi surnuaed.Julgen täie tõsidusega väita, et Kassinurme voore ning sellel paiknevate Kassinurme mägede näol on tegemist erakordse, lausa vabariikliku tähtsusega looduse- ja kultuuripärandiga. Seda paika külastavad iga aastal tuhanded huvilised, matkajad, puhkajad, harrastussportlased. Kooliõpilastele on see elavaks õpperajaks loodusteadusse, meie esivanemate ajalukku, rahvapärimustesse, muistsetesse usutavadesse.Välipraktikumi korras käivad Kassinurme mägedes ja voorel igal aastal geoloogia- ja geograafiatudengid, et tutvuda siin ühtede tüüpilisemate viimase mannerjää tekitatud pinnavormidega Eestis. Ka tulevastele ajaloo- ja rahvaluuletulevastele on siinsed paigad olnud suurepäraseks õppekohaks. Ümbruskonna elanikud ei unusta kunagi ilusaid rahvapidusid Kassinurme mägedes ning tahavad neid ka edaspidi meeldivalt korraldada. Jõgevamaa elanikud võivad täie õigusega uhked olla selle üle, et nende kodukandis on just niisugune erakordne loodus- ja kultuuripärl. Seda suurema vastutuse paneb sellise hindamatu pärandi hoidmine aga ka kohalikele võimudele. Loodame, et selleks jagub neil nii arukust kui ka meelekindlust.Ma ei tahaks jätta endast muljet, nagu oleks minu näol tegemist mingi paadunud loomapidamise ja suurfarmide vastasega. Tahaksin ainult täie tõsidusega väita, et valitud koht Kassinurme Vooremäe nõlval tõesti ei ole sobiv koht suurfarmi rajamiseks. Kindlasti leiab põllumajandusfirma AS Perevara planeeritava farmikompleksi rajamiseks teise, hoopis sobivama koha. Jõudu neile selleks!ARVI LIIVA ... Loe lähemalt
 • 24.04.2008

  Omavalitsused ei ole eelarvekriisis süüdi

  Riigijuhtidel pole õigust süüdistada kohalikke omavalitsusüksusi Eestis välja kujunenud eelarvekriisis. Paika ei pea vihjed kohalike omavalitsuste poolt hiljuti vallandatud lauslaenamistele.... Loe lähemalt
 • 24.04.2008

  Viivislaenude kasv märtsis aeglustus

  Viivislaenude kasv märtsis aeglustus. Rohkem kui 60 päevase makseviivitusega laenud moodustasid pankade laenuportfellis 0,93 protsenti, mis oli vaid 0,03 protsendipunkti kõrgem näitaja kui eelmisel kuul.... Loe lähemalt
 • 22.04.2008

  Juhtkiri: Homme on jüripäev

 • 22.04.2008

  Rohkem ettevõtlikku meelt ja ettevõtlust

  Praeguste majandusuudiste kontekstis tuli mulle meelde paari aasta tagune lugu. Üks hea tuttav tahtis endale kaminat. Et tegemist oli ehitusbuumi kõrgajaga, oli tal pottseppa väga keeruline leida. Aga läks õnneks ja meistrimees alustas tööd.... Loe lähemalt
 • 22.04.2008

  Riigikogust ei tohi mööda minna

  Eestis pole poliitilise süsteemi kriisi – ammugi mitte sellist, mille lahendamine eeldaks ulatuslikke muudatusi põhiseaduses. Parlamendi töökorraga on probleeme – seda küll, aga see pole kriis. Ta võib aja jooksul kriisiks paisuda, kui midagi ette ei võeta. ... Loe lähemalt
 • 22.04.2008

  Algas päästeameti teavituskampaania

  Päästeameti teavituskampaania "’Suits tapab hääletult!’’ eesmärgiks on  juhtida tähelepanu suitsetamisega kaasnevale tuleohule eluruumides. Ligi pooled tulesurmadest leiavad aset just hooletu suitsetamise tagajärjel.... Loe lähemalt
 • 22.04.2008

  Puudub täpne ülevaade tööalasest migratsioonist

  Kopenhaagenis toimuval Põhja- ja Baltimaade sotsiaalkomisjonide seminaril "Tööjõu vaba liikumine” on kõne all ka Eesti olukord ja probleemid.... Loe lähemalt