Millal Sa viimati õppisid?

Õpiring, nagu sõnagi viitab, on seotud õppimise ja ringi kui ühe grupi inimestega, kes käivad ühise eesmärgi nimel koos. Õppimine ei seisne vaid koolipingis istumises, see on meie elu lahutamatu osa ja seda teeme iga päev. Sageli me seda ei teadvustagi. Õpiringis osalemine ühendab endas võimaluse vabalt otsustada, kuidas ja miks õppida, samas viib see meid kokku nendega, kes samuti õppimisprotsessi oma mõtted kaasa toovad. Millal Sa viimati õppisid? Mida, kuidas ja kellega? Kas Sulle meeldis niimoodi õppida?

Alates 2011. aastal juhib MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projekti “Õpiring: Ise tehtud, hästi tehtud!”. Eesmärgiks on tutvustada õpiringide käivitamise toetamisega laiemale avalikkusele üle Eesti õpiringi kui head õpimeetodit täiskasvanutele, mis võimaldab selles osalejatel ise otsustada, mida, kuidas ja kui kaua õppida.

Eesti Õpiringide Seltsi SEMUD liige Ere Raag on võtnud õpiringide olemuse kokku järgmiselt. Õpiring on enesearendajate rühm, keda ühendab huvi kindla teema vastu, selles osalejad seavad endale eesmärgi, koostavad tegevuskava ning määravad kindlaks kokkusaamiskorrad.

Õpiringid on üldjuhul ühekordsed ettevõtmised ja osalejad koonduvad vabatahtlikkuse alusel. Ideeks on õppida üksteisega ning üksteiselt, seeläbi suurenevad teadmised ning tolerantsus, avardub silmaring ning paranevad suhtlemisoskused.

Projekti alaeesmärgiks on, et vähemalt pooled loodavatest õpiringidest toetaksid tegevusega konkreetse küla või maapiirkonna arengut. Miks mitte kasutada õpiringi loomist kui võimalust võtta käsile küla arengukava koostamine või uuendamine, töötada koos välja sobivaid teenuseid, mida saaks pakkuda külaselts, luua külale koduleht. Õpiringide loomist saab kasutada koostöö edendamiseks maapiirkondades tegutsevate vabaühenduste vahel, külakroonika alustamiseks jne. Need olid vaid mõned näited võimalustest, mida õpiringide abil realiseerida võiks.

Õpiring kui Põhjamaade täiskasvanuhariduse üks populaarsemaid meetodeid on pärit 19. sajandist, esimene õpiring loodi 1902. aastal ning selle idee autor on Oscar Olsson. Eestis hakkas õpiringide tegevus levima 1920. aastatel. Esimesi süsteemikindlamaid õpiringide arendajaid oli Eduard Kubjas, kes seisis  ühtlasi ka Eesti haridusliidu asutamise initsiaatorite eesotsas.

Projekti raames toetatakse kahekümne viie õpiringi loomist maapiirkondades üle Eesti tegevustoetusega. Igal õpiringil peab olema ringi juht, mis aga sugugi ei tähenda, et temal oleks suurem õigus otsustada, mida ja kuidas õpiringis tehakse. Võrdsus ning koostöö ongi siinjuures ühed olulisemad märksõnad.  

Õpiringi idee ja projekti laiemaks tutvustamiseks korraldatakse üle Eesti kolm infopäeva –Tartus, Tallinnas ning Pärnus. Hiljem toimub õpiringide juhtide koolitus ning  kogemuspäev  tulemuste analüüsimiseks. Lisaks külastavad õpiringide juhid oma maakonna piires teist küla, et tutvustada oma tegemisi ning kanda edasi õpiringide ideed. Tegelikult õpime iga päev, miks mitte seda rohkem teadvustada ning anda sellele tegevusele õpiringile iseloomulik vorm.

Esimene infopäev toimub 25. märtsil Tartus. Loe täpsemalt kodulehelt: www.kodukant.ee või http://opiring.edicypages.com, vajadusel võta ühendust projektijuhiga. Järgmine infopäev toimub 1. aprillil Tallinnas, seejärel  kohtutakse 8. aprillil Pärnus. 

i

HELERIIN JÕESALU, projektijuht

blog comments powered by Disqus