Arvamus

 • 16.09.2008

  Rahapesuskeemidesse võib sattuda ka juhuslikult

  "Mina küll rahapesuga kokku ei puutu!" on ilmselt tüüpilisim reaktsioon, kui küsida inimeste arvamust nende võimaliku seose kohta rahapesu kui kuriteoga.... Loe lähemalt
 • 16.09.2008

  Emakeelt imetledes

  Viimases ÜRO inimarenguraportis on Eesti kirjaoskuselt kolmas riik maailmas. See on märkimisväärne näitaja. Samas on president Toomas Hendrik Ilves kutsunud Eesti intelligentsi säilitama eesti keele ilu.... Loe lähemalt
 • 16.09.2008

  Metsaomanik saab toetust

  SA Erametsakeskus alustab 29. septembril esmakordselt metsa majandusliku väärtuse parandamise, kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise toetuse taotluste vastuvõttu. Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames makstavat toetust saavad taotleda erametsaomanikud ja metsaühistud. Uute eurotoetuste taotluste vastuvõtt kestab kuni 24. oktoobrini.... Loe lähemalt
 • 13.09.2008

  Veel üks park saab korda

 • 13.09.2008

  Keskkonnaministri seletused ei veena

  Sel aastal viidi keskkonnaministri poolt läbi uljas reform riigimetsanduses. Lubati väiksemat bürokraatiat ja rohkem inimesi metsa. Tegelikult kaotas töö hulk otse metsaga tegelevaid töötajaid — metsnikud ja abimetsaülemad. Tööle jäänute tööpiirkonnad on nii suured, et vaid üliinimene suudaks neil tõhusalt silma peal hoida.... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Maavalitsuse delegatsioon alustab ringsõitu omavalitsustes

  Jõgeva maavalitsuse delegatsiooni tänase külaskäiguga Kasepää valda algab ringsõitude ja kohtumiste sari "Maavanemal nööbist kinni", mille raames tutvutakse omavalitsustega, huvitutakse kultuuriväärtustest, kordaminekutest erinevatel elualadel, aga samuti ka probleemidest ning nende lahendamise võimalustest.... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Et saaks lõplikult rahu

 • 11.09.2008

  Rahvast ei saa petta igavesti

  Peaministri kurjustamine nii põllumeeste kui ka koalitsioonipartneritega näitab tema ebakindlust ja soovi veenda ka iseennast oma poliitika õigsuses. Reformierakond, kes valimistel esineb sotsiaalse programmiga, tegutseb reaalselt nišiparteina – seisab väga väikese rühma inimeste huvide eest.... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Nord Stream on oht Euroopa julgeolekule

  Venemaa agressioon Gruusia vastu ning peaminister Putini avalik hirmutamine gaasi- ja naftatarnete võimaliku peatamisega Euroopasse on täiesti uude valgusse seadnud ka Nord Streami projekti... Loe lähemalt
 • 11.09.2008

  Kulud vastavusse tuludega

  Igal tegevusel on eesmärk. Öeldu kehtib ka riigieelarve kujundamise kohta. Riikliku fiskaalpoliitika eesmärgiks on ühiskonna stabiilse arengu tagamine. Riigitulude ühekordsest kasvatamisest, pealegi kui see toimub tulevaste laekumiste arvel, tuleks hoiduda.... Loe lähemalt