Suveilm meelitab inimesi randades korda rikkuma

Randades joomine ja seal oma napsuse pea väljamagamine, joobnudpäi ujumine, urineerimine, räuskamine, inventari lõhkumine – just selliseid teateid saab politsei suviti mitmetest randadest ja puhkealadelt. Ennetades alaealiste ja avaliku korra rikkumisi ning andes oma panus veeohutusse, teevad Lõuna prefektuuri politseinikud suveperioodil kontrollkäike piirkonna randadesse ja puhkealadele.

Jõgevamaalgi pole kirjeldatud probleem kuigi võõras. Igapäevasest politseitööst meenub juhtum, kui möödunud aastal hüppasid kaks noormeest Põltsamaa suurelt sillalt vette ja said väga raskeid vigastusi. Vaatamata sellele, et veekogu juures ilutses vettehüppamist keelav hoiatussilt, ei hoidnud sildi olemasolu noormehi tagasi ohtlikku hüpet sooritamast ja sellele järgnevat aega haiglavoodis veetmast.

Arvame küll, et need õudu tekitavad lood, kus inimesed enda rumalusest sandiks jäävad, meiega ei juhtu. Tõepoolest, ei pruugigi juhtuda – kui hoiatusmärke jälgida, äärmuslikke riske mitte võtta ja ilusatest ilmadest tingitud ülemeelikust ohjata.

Teinekord on juhtunud ka nii, et inimene ei põhjusta oma käitumisega kahju mitte enesele, vaid teistele. Nii põrutas eelmisel aastal üks mees Jõgevamaal autoga otsejoones supelranda. Teadupärast on kalda- ja rannaalal keelatud mootorsõidukitega liigelda, sest vastasel juhul sõidetaks segamini liivaluited ja õrn rannataimestik. Autojuhti see asjaolu ei häirinud ning takistusi ei näivat tegevat ka teda korrale kutsuma läinud vetelpäästja. Pärast vetelpäästja mõningast selgitustööd otsustas bravuurikas sõidukijuht lõpuks masina rannast ära sõidutada, ent korralekutsuja karistamiseks sõitis otse üle tema jala. Ja seda mitte kogemata.

Silmas tuleb siinkohal pidada, et terve mõistus ja teisi arvestav käitumismaneer ei mõjuta ainult meie kõigi heaolu. Veel enam, täisealistena anname eeskuju nooremale põlvele. Nende väärtushinnangud ja hoiakud kujunevad ju paljuski täiskasvanute eeskuju järgides. Aga millist eeskuju annab noortele rannas autoga perutav kuraasikas täismees?

Alaealiste suunamisel õiguskuulekateks inimesteks on täiskasvanutel paljugi ära teha. Politsei jaoks on see vägagi tuttav vaatepilt, kui soodsa rannailma korral tegelevad noored plaažidel lisaks pallimängule ja ujumisele ka alkoholi tarvitamisega. Paljuski tuleb korrakaitsjatel silmitsi seista tõigaga, et alaealistele on alkoholi muretsenud mõni täiskasvanu. Täiskasvanu, kes ei hooli, milline mõju on vägijookidel veel arenevale organismile. Või millega võib lõppeda see, kui koerust täis alkoholi tarvitanud koordinatsioonihäiretega noored võtavad ette võistluse üle järve ujumises. Päästeameti statistika kohaselt on sel aastal uppumissurmade arv taas tõusnud. Enamasti on need tingitud just alkoholist, sest joobnuna kiputakse sageli oma võimeid üle hindama. Kui raske südametunnistusega vaatad otsa asjaolule, et mõni nooruk on veesurma läinud sinu tegevuse tõttu. Sest vahetult enne vetteminekut tarvitas ta ära just need õlled, mida seadust rikkudes odava populaarsuse nimel talle olid nõus ostma.

Kuigi sooviks, ei ole see politsei võimuses planeerida teile palavat ilma ja sooja rannavett. Seevastu oleme planeerinud pistelised kontrollkäigud selleks suveks randadesse ja puhkealadele, et saaksite muretult ja turvaliselt nautida sellesuviseid rannamõnusid.

Puhakem teistega arvestavalt ja ohutult!

i

KIRLY KADASTIK, Lõuna prefektuuri noorsoopolitseinik

blog comments powered by Disqus