Weroli võlausaldajad otsustasid ettevõtte tööle jätta

 

Jõgeva kohtumajas peetud Weroli võlausaldajate esimesel üldkoosolekul otsustati , et firma jätkab tegevust kuni ettevõtte müügini. Koosolekul osales kakskümmend kolm võlausaldajat. Weroli võlg võib ulatuda 27 miljoni euroni.

   

24. aprilli seisuga olid võlausaldajad  pankrotistunud  ASi Werol Tehased  vastu esitanud nõudeid 26 miljoni euro ulatuses. Üldkoosolekul pankrotihalduriks  kinnitatud  Toomas Saarma sõnul võivad võlausaldajad veel esitada nõudeid hinnanguliselt ühe miljoni euro ulatuses. “Summa lõplik suurus selgub nõuete kaitsmise tulemusel. Võla tagasisaamise esmaseks eelduseks on nõuetekohase nõudeavalduse esitamine ning nõude kaitsmine pankrotimenetluses. Kas ja millises ulatuse kaitstud nõude alusel võlausaldaja raha saab, sõltub varade müügi edukusest, võlausaldaja  nõude suurusest ning nõude rahuldamisjärgust,” rääkis Saarma.

Tema sõnul rahuldatakse vastavalt pankrotiseadusele esimesena pandiga tagatud tunnustatud nõuded, teiseks muud tähtaegselt esitatud nõuded ja kolmandaks tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded. “Järgmise järgu nõuded rahuldatakse pärast eelmise järgu nõuete täielikku rahuldamist. Kui varast ei piisa kõigi ühe järgu nõuete rahuldamiseks, rahuldatakse sama järgu nõuded võrdeliselt nõuete suurusega,” teatas pankrotihaldur. 

Võlgnik vaidlustas pankroti


Toomas Saarma märkis, et võlgnik Werol Tehased on esitanud kaebuse Tartu maakohtus tehtud kohtumääruse peale, millega kuulutati välja ettevõtte pankrot.

“Lähtuvalt pankrotiseadusest ei tohi võlgniku nõusolekuta enne ringkonnakohtule esitatud määrusekaebuse läbivaatamist vara müüa. Seega on vara müük peale võlausaldajate esimest üldkoosolekult takistatud kuni määruskaebuse läbivaatamiseni ringkonnakohtus,” teatas Saarma.   

 
Seniks tegeleb haldur igapäevaselt pankrotimenetlust puudutavate küsimustega, koondab ja analüüsib nõudeid, selgitab välja vara tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimalused, osaleb kohtuvaidlustes võlgniku nimel või võlgniku asemel, juhul, kui kohtuvaidlus puudutab võlgniku vara.
 

Tootmine jätkub

Saarma rääkis, et Werolis pressiti vähesel määral rapsiseemet. Haldurile teadaolevalt pressiti märtsis 823 tonni rapsiseemet. Tehas on praegu võimeline pressima ca 6 000 tonni kuus.

Kulude kokkuhoiu eesmärgil on koondatud on 12 inimest. Rendilepingust tulenevalt hüvitatakse töötajate töötasud Veskimehed OÜ poolt 50 000 euro ulatuses. Töötajatel on töösuhe Weroliga, töötasude väljamakseid teeb AS Werol Tehased,” selgitas ta.

Saarma märkis, et järgmine oluline samm Weroli pankrotiprotsessis on kindlasti nõuete kaitsmine.

“Lähtudes pankrotiseadusest peab koosolek toimuma mitte varem kui üks kuu ja mitte hiljem kui kolm kuud pärast nõuete teatamise tähtaja möödumist. Mõjuval põhjusel võib kohus nimetatud tähtaega pikendada. Nõuete teatamiseks on aega kaks kuud pärast pankrotiteate väljaandes Ametlikud teadaanded avaldamist.”


Werol Tehaste pankrotitoimkonna liikmeteks on valitud vandeadvokaat Sanjay-Jaanus Mody, AS  Baltic Agro krediidijärelvalve direktor Margus Rikkas, vandeadvokaat Jorn Bonnesen Kopenhaagenist,  firma KredEx riskiosakonna jurist Indrek Puhm ja vandeadvokaat Madis Kiisa.

Tartu maakohus kuulutas rapsiõlitootja AS-i Werol Tehased pankroti välja 5. aprillil. Samuti Pere kontserni kuulunud Weroli kriminaalasi algatati tänavu veebruaris pärast seda, kui ettevõtte üks kliente ja võlausaldajaid Kevili Põllumajandusühistu pöördus prokuratuuri varguse kaebusega.

i

JAAN LUKAS  

Kõige tähtsam on, et tehas töötab

Suits on korstnas seemet aetakse läbi, inimestel on tööd. Olen veendunud tehase tööle jäämises ka tulevikus. Turule jääb ka Werolis valmistatud rapsiõli. 

Peaasi, et konkurendid teistest riikidest turgu üle  ei võta.  Selline oht oli ka ajal, kui Weroli riigiettevõttena üle võtsime.

Ise olen  praegu olukorras, mida mu ettevõtlustegevuses pole varem esinenud. Loodan, et iga kogemus tuleb millekski kasuks. Pealegi  on nüüd näha, kes on su tõelised sõbrad. Kui oled kolmkümmend aastat edukas olnud, on sõpru palju. Üllatavalt palju on aga praegugi inimesi, kes toeks heade sõnadega ja ühtlasi  pöialt hoidmas.

i

Endine omanik Rein Kilk

blog comments powered by Disqus