Weroli aktsiakapitali otsustati vähendada

Aktsiakapitali vähendamise ulatus määrati aktsionäride üldkoosoleku otsusega. ?Aktsiakapitali vähendamine oli vajalik kahjumi katmiseks,? ütles tänasel aktsionäride üldkoosolekul osalenud põllumajandusministri nõunik Maido Pajo. Arvestades akumuleerunud kahjumiga on äriühingul netovara vähem kui pool omakapitalist, mis on vastuolus Äriseadustiku normiga (§ 301). Nimetatud probleemi lahendamiseks andis Vabariigi Valitsus põllumajandusministrile volituse hääletada äriühingu aktsionäride koosolekul aktsiakapitali vähendamise poolt nii, et aktsiakapitali vähendatakse kuni 45 000 000 kroonini. See summa on ühtlasi äriühingu põhikirjajärgne miinimumkapital, milleni võib aktsiakapitali vähendada ilma põhikirja muutmata. Vabariigi Valitsus otsustas septembris müüa riigile kuuluvad AS Werol Tehased (WT) aktsiad avalikul kirjalikul enampakkumisel. ?Me peame aktsiate müüki võimalikuks ainult sellisele investorile, kes oleks huvitatud tehase senise tegevuse jätkamisest. Vastupidisel juhul võib aktsiate müük anda sotsiaalmajanduslikult negatiivse tulemuse,? ütles põllumajandusministri nõunik Maido Pajo. Pajo hinnangul arvestab valitsuse müügiotsus ja selle lisatingimused väikeaktsionäride ja AS Werol Tehased partnerite huve, sest näevad ette äriühingu täiendava kapitaliseerimise ja tegevuse jätkamise. Väikeaktsionärid saavad liskas veel teada nende omatavate aktsiate tegeliku turuhinna. Üldkoosolek kinnitas ka AS Werol Tehased 2004/2005 majandusaasta aruande ja valis audiitori 2005/2006 majandusaastaks KPMG Baltics. AS Werol Tehased enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik Põllumajandusministeeriumi kaudu. Aktsionäride hulka kuuluvad ka Lõunatööstuse AS, Veland Varad AS ja ERA Liising Grupp AS. Lisaks Eesti Vabariiki esindanud põllumajandusministrile osalesid üldkooslekul ka väikeaktsinäride Era Liising Grupp AS ja Veland Varad AS esindajad. AS Weroli Tehased visioon on olla rapsi väärtusahela juht Baltikumis ja pakkuda pikaajalisi lahendusi lähipiirkonna kasvatajatele, tootjatele ja tarbijatele saagirikka rapsiseemne, kvaliteetse toiduõli ja energiarikka loomasööda osas. LIINA LEPIK

blog comments powered by Disqus