Werol Tehaste laborandid said kinnituse oma töö täpsuses ja kvaliteedis

?See tõestab suudame teha karralikku tööd. Küllap suureneb nii ka klientide usaldus meie ettevõttes tehtud analüüsida vastu, ? ütles laboratooriumi juhataja Tiina Kukk.

Aktsiaseltsi Werol Tehased labor sai viis aastat tagasi akrediteeritud laboriks, millega kaasneb nõue saata selles laboris tehtud analüüsid võrdluseks teistesse laboratooriumitesse.

Rahvusvaheline nõue

?Võrdlusanalüüside korraldamiseks toiduõlidele on Eestis tagasihoidlikud võimalused. Seda arvestades tekkis vajadus osaleda rahvusvahelistes ringtestides, mis oli ka akrediteerimiskeskuse nõue, ? ütles laboratooriumi juhataja Tiina Kukk.

 ?Me valmistasime ette katseproovid. Villisime õlid ampullidesse, millest ühes oli toiduõli niiskuse, teises vabade rasvade määramiseks. Ampullid saadeti  postiga analüüsimiseks nelja Eestimaa, kahte Läti ning ühte Leedu, Rumeenia ja Sloveenia laboratooriumisse. Valiku laborite osas tegi meid võrdlustestis osalemises abistanud Tartu Ülikooli Katsekodu eesotsas Ivo Leitoga. Katsekotta saabusid ka vastused, mille põhjal Ivo Leito raporti koostas. Selgus, et nii Eestis kui ka välisriikides tehtud analüüsid ühtisid täpselt meie ettevõttes tehtud uuringutega.?

Tulemused samad

Tiina Kukk märkis, et ringtestis edukas osalemine annab Werol Tehaste klientidele kindluse, et selles ettevõttes tehtud analüüsid on õiged. Analüüse tehakse nii toiduõli ostjatele kui ka teistele, kes seda soovivad.

Tiina Kukk lausus, et Lätis asuv Eira labor koostas analoogse ringteisti rapsiseemne analüüsimiseks, kus uuriti niiskust ja õlisisaldust. ?Kui selle ringtesti vastus on positiivne, siis suureneb ka põllumeeste usaldus meie labori vastu.”

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus