Werol Tehased läheb müüki

Aktsiate tühistamine on vajalik eelmiste majandusaastate kahjumi katmiseks. Arvestades akumuleerunud kahjumiga on Werolil netovara vähem kui pool omakapitalist, mis on vastuolus äriseadustikus sätestatuga, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Lisatingimustena võidakse investorile seada kohustuseks jätkata ettevõtte senist tegevust ja esitada aktsiate müüjale äriplaan järgnevateks aastateks. Konkreetsed müügitingimused sätestab põllumajandusministeerium koos rahandusministeeriumiga nädala jooksul. Firma aktsiakapital on 116,05 miljonit krooni, millest põllumajandusministeeriumile kuulub 98 protsenti. Riik omandas osaluse aktsiaseltsis Werol Tehased hüvitusfondilt seoses tema tegevuse lõpetamisega. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus