Vooremaa esimene aasta 8.-12. august 1989

3. augustil arutati Jõgeva KEK-i administratsiooni, ühiskondlike organisatsioonide ja insener-tehnilise personali ühisnõupidamisel ka viimastel päevadel välja kujunenud poliitilist olukorda Eestimaal. Üksmeelselt leiti, et Jõgeva rajoon on üks väheseid piirkondi, kus on suudetud ära hoida elanike lõhenemine rahvustunnuste alusel.

Leiti, et meie rajooni poliitiline juhtkond on kohustatud avalikkuse ees välja ütlema rajooni elanikkonna arvamuse, olles selleks eelnevalt läbi viinud küsitluse järgmistel teemadel.

·       Suhtumine Interliikumise, Töökollektiivide Ühendnõukogu ja streigikomiteede poliitilistesse väljaastumistesse.

·       Eesti NSV Ülemnõukogu saadikute, kes on valitud Jõgeva rajooni inimeste poolt, tegevus ja usaldusväärsus rahvasaadikutena.

·       Eesti NSV Ülemnõukogu, Ülemnõukogu Presiidiumi, EKP Keskkomitee ja Eestimaa Rahvarinde tegevus poliitilise olukorra normaliseerimisel Eestis, nende organisatsioonide tegevus konstitutsiooni järgimisel põliselanike huvide kaitsel.

On vaja, et igaüks meist enesele teadvustaks ja kaasmaalasele selgeks teeks, kuivõrd tühised on ametkondlikud ja kildkondlikud huvid ühise ürituse ees, mille eesmärk on vaba Eesti. 

Jõgeva Tarbijate Kooperatiivi volikogu otsustas, et III kvartalis saab iga meie rajooni elanik osta talongide alusel 400 grammi pesupulbrit ja 200 grammi seepi. IV kvartalis on kogused vastavalt 600 ja 200 g. Ka alkohoolsed joogid kangusega üle 30 kraadi lähevad talongisüsteemile: keskeltläbi pudel kuus igale inimesele alates 21. eluaastast. Talongid peaksid varsti meieni jõudma.  

Suvi hakkab läbi saama, aga kuritegelik element ei rahune ega taltu. Juulikuu jooksul algatati meie rajoonis kriminaalasi 32 korral, seega keskmiselt üks kuritegu iga ööpäev. Neist kuritegudest neli on rasked. Alaealiste arvele läheb neist siiski vaid üks.

Enamik kurjategijatest on tabatud.

Ülevaate koostas HERBERT SÖÖDE

blog comments powered by Disqus