Vooremaa esimene aasta 30. mai -3. juuni 1989

Rajooninõukogu täitevkomitee istungil sai seadusliku jõu Jõgeva MEK-i juures asuv kooperatiivne väikeettevõte mitte suuremate kui kahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks.

Maikuu lõpus olid Jõgeva rajooninõukogu täitevkomitees koos juhtivtöötajad agrotööstuskoondisest  eesotsas minister Tiit Kõuhknaga, lisaks liha-, piima- ja konservikombinaatide ning karastusjookide tehaste direktorid. Kohalike külanõukogude ja tarbijate kooperatiivide esimeestega ning rajooni juhtidega arutati üht olulisemat küsimust — elanike varustamist toidukaupadega.

***

Poolamaal jäi eravaldusse rohkem maad, kui riigile võeti ning praegu on sealne eratöötaja töös kogenum ja poliitikas oma õigusi kaitstes targem. Eesti põllumehed võivad saada sealt hüva nõu.

Esimesed grupid meie vastseid talunikke on seal juba tööl ning õppimas ära käinud.

23. ja 24. mail tuli 30 talundusega seotud Poola Rahvavabariigi kodanikku Eestisse vastuvisiidile. Jõgeva linn oli see koht Eesti pinnal, kus “panid” oma jala esimest korda reisi jooksul maha panid.

24. mail külastati Jõgeva Sordiaretusjaama.

***

Tartus A. Mölderi nimelise loomakasvatusinstituudi teadusnõukogu ees kaitses põllumajandusteaduste kandidaadi väitekirja Kaarepere metsakatsejaama jahimajanduse peaspetsialist Risto Viht. Tema teadustöö käsitles muskuspartide kasvatamisega seonduvat.

***

Põlva KEKi väikeettevõte RAPEKS valmistab laste mänguväljakutele puidust mängu- ja ronimisvahendeid. Möödunud nädalavahetusel pani RAPEKS mänguvahendid üles Luua elamukvartalisse.

Lisaks paigaldasid töömehed Luua parki suure kiige ja pesukuivatusplatsi võrestiku.

<span style=”FONT-FAMILY: Arial”>Kaarepere sovhoostehnikumile läksid tööd maksma ligi 10 000 rubla.

***

Rajooni parteimajas oli väljas järjekordne EAMSi Jõgeva osakonna korraldatud käsitöönäitus.

***

Adavere sovhoosi pensionär Elvi Randmer esitas avalduse, kus ta palus end partei ridadest välja arvata. Põhjuseks halb tervis, mis ei võimalda parteielus osaleda. EKP Jõgeva Rajoonikomitee büroo otsustas E. Randmeri NLKP ridadest välja arvata. Samamoodi toimiti ka Jõgeva rajooni ühe parema lüpsja, Adaveres töötava Velda Kallasega, kes põhjendas väljaastumist pingelise tööga, mis ei võimalda koosolekutest osa võtta. Samuti oli tal kahju liialt suurest partei liikmemaksust.

 Ülevaate koostas Herbert Sööde

blog comments powered by Disqus