Vooremaa esimene aasta 20.-24. veebruar 1990

Eestimaa Rahvarinde Jõgeva eestseisus tegi avalduse Eesti Kongressi ja ENSV Ülemnõukogu valimiste puhul. Selles öeldakse: Eesti elus jõuab kätte eriti oluline päev. Valime Eesti Kongressile paljude kandidaatide hulgast kõige söakamad ja aatelisemad.

Kutsume kõiki Jõgevamaa elanikke, olenemata nende rahvusest või parteilisusest, valima 24. veebruaril delegaate, kellest oleneb suuresti iseseisva Eesti Vabariigi taasloomine. Oluline tähendus on ka ülemnõukogu valimistel.

Eestist valitud rahvasaadikud alustavad neil päevil läbirääkimisi keskvõimuga. Et anda sellele laiemat kandepinda, peavad diplomaatilistesse kõnelustesse lülituma nii Eesti Kongressi kui 18. märtsil valitava uue ülemnõukogu esindajad. 

Maakonna volikogu viimasel istungil oli õhkkond kolme eelnenud istungiga võrreldes pingevabam, kuigi päevakorras olid küllaltki olulised küsimused, neist peamine maavalitsuse funktsioonide kindlaksmääramine. 

Jõgeva Inseneride Killa liikmed kogunesid  “Kevade” kolhoosi nõupidamisele. Tööaruande esitas maakonna põllumajandusosakonna peainsener Arvi Tammel, revisjonikomisjoni aruande Ants Soodla.

Inseneride killa tegevusplaane ja selle aasta eelarvet käsitles Adavere sovhoosi peainsener Jaan Soone. Põhjaliku arutelu järel eelarve kinnitati. 

Veebruari seebitalongiga saab välja osta 100 grammi tualettseepi. Lisaks on võimalik ühe seebitalongiga osta 600 grammi pesupulbrit.  Esimeses kvartalis saab seebitalongiga nr 5 osta ühe pesuseebi.

HERBERT SÖÖDE

blog comments powered by Disqus