Volikogu kinnitas tasumäärad

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli päevakorras tasu määramine volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjoni esimeestele, fraktsiooni esimeestele ja komisjonide liikmetele.

Eelnõu kohaselt makstakse Põltsamaa linnavolikogu esimehele  345 eurot kuus, linnavolikogu aseesimehele 230 eurot kuus, komisjoni esimehele või tema puudumisel  aseesimehele ning fraktsiooni esimehele või tema puudumise korral aseesimehele 115 eurot kuus ja volikogu liikmele volikogu töös osalemise eest viis eurot tunnis. Linnavolikogu alatise komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osa võtmise eest neli eurot tunnis, kuid mitte rohkem kui kolme tunni eest ühes kalendrikuus.

Põltsamaa linnavolikogu esimehe Margi Eini sõnul tingis määruse vastuvõtmise eelmise volikogu liikmete ning alatiste komisjonide liikmete tasustamist reguleeriva määruse kehtivuse lõppemine 2011. aasta 31. detsembril.

Põltsamaa linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Uno Valdmets lausus, et linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed ning linna kultuurivaldkonna töötajad näevad Põltsamaa linnavolikogu töös puudujääke ning seetõttu tegi ta ettepaneku vähendada väljapakutud tasumäärasid 11,5 protsendi võrra. Margi Ein väitis, et linnavolikogu liikmele makstav viis eurot ühe volikogu töötunni ja komisjoni liikmele neli eurot ühe töötunni eest ei ole liiga suur tasumäär.

Põltsamaa linnavolikogu esimehe ja linnavolikogu aseesimehe töötasu on võrreldes 2010. aastaga vähendatud kümne protsendi võrra.

Uno Valdmets tegi ettepaneku, et Põltsamaa linnavolikogu koosseis kinnitaks volikogu liikmetele ja komisjonide liikmetele makstava töötasu määrad, nagu see riigikogu puhul on. Põltsamaa linnavolikogu kinnitas linnavolikogu ning komisjonide liikmetele makstava tasu määrad  esialgselt välja pakutud suuruses.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus