Võisiku külamaja uueneb

Kümmekond aastat tagasi said Võisiku külaseltsingu liikmed sealselt hooldekodult oma kasutusse tiigi kaldal asuva kahekordse puumaja, kus on peetud külarahva omavahelisi arupidamisi ning korraldatud mitmesuguseid tubaseid kultuuri- ja spordiüritusi.

Külamaja suures toas on praegu käsil põrandavahetus, Talad on praegu koridoris kuivamas. Selle töö kulutuste katmiseks saadi Kohaliku Omaalgatuse Programmist üle kahekümne tuhande krooni. Samuti on kavas välja vahetada maja katusekate. Kunagi ammu oli praegusel külamajahoonel sindlikatus ja nüüd on plaanis uus katus samast materjalist teha. Kui põranda vahetamisega saavad hakkama külaseltsi mehed, siis katuse uuendamiseks tuleb ikka väljaõppinud ehitajad leida.

Kuid Võisiku külaseltsi juhatuse liikme Loniida Bergmanni peas liiguvad üha uued mõtted. Nimelt soovib ta anda nägusama väljanägemise ka hoone ümbrusele. Loniida Bergmann ehk Lonni, nagu omakülarahvas teda hellitavalt kutsub, tahab suure graniitkivi tiigi äärest külamaja juurde tuua. Kivile saaks kirja panna tähtsamad  Võisiku külamaja ja külaseltsiga seotud daatumid. Samuti loodab Loniida paigaldada maja ette lipumasti.

Juba järgmisel aastal on plaanis korraldada taas suur suvine külapäev, millest võtavad osa nii endised kui ka praegused Võisiku elanikud. Just selline üritus sai seal teoks aasta tagasi ja sellest jäid kõigile osavõtjatele väga head mälestused.

Paari aasta eest sai riigile kuulunud külamaja Põltsamaa valla omandiks. Varem kartis Võisiku rahvas, et võib-olla otsustab riik selle hoone mingil hetkel maha müüa ja nii pole teada, kelle kätte see võib sattuda.  Nüüd pole enam hirmu majast ilma jääda.

Ruume on aja jooksul juurde saadud

Võisiku rahvas teeb tihedat koostööd ka sealse hooldekoduga. Eeloleval suvel on plaanis korraldada  hooldekodu esisel muruväljakul rahvamuusika ja -tantsupidu. Peokoht valiti just sel eesmärgil, et sealsed elanikudki sellest osa saaksid.

 Loniida Bergmanni sõnul oli 11 aastat tagasi külaseltsi kasutada vaid üks tuba ja köök. Vahepeal on ruume juurde saadud ja neid oma küla meeste abiga pisut kohendatud. Maja ülalpidamiskulud kaetakse vallalt saadud rahaga. See ei tähenda, et valla poolt eraldatud summaga saaks tasutud külaseltsi liikmete endi töö. Käesoleval aastal eraldati Võisiku külaseltsile valla poolt esialgse otsusega 26 tuhat krooni, ent seoses praeguse majandusolukorraga vähendati seda summat nelja tuhande krooni võrra. Tegelikult kogutakse külaseltsi liikmetelt ka liikmemaksu, ent enamik sellest summast on kasutatud ekskursioonide, lastelaagrite ja teiste külaseltsi ettevõtmiste korraldamiseks. Varem oli liikmemaksu suurus 25 krooni aastas, tänavu tõsteti see seltsi liikmete endi soovil 50 kroonile. Praegu on Võisiku külaseltsil veidi alla viiekümne liikme. 

Tubli üürnik teenib tunnustuse

Võisiku külaliikumise ametlikuks algusajaks sai 2001. aasta, mil alustati tegevust seltsinguna, alates 2002. aastast sai seltsingust MTÜ Võisiku külaselts. Mittetulundusühingust külaseltsi juhib viieliikmeline juhatus, ametis on ka raamatupidaja ning seltsi tegevusel hoiab silma peal revisjonikomisjon. Seltsi juhatusse kuulub ka aktiivne külavanem Mihkel Tamm. Külamajas peab perenaiseametit Lilli Ojassalu. „Tema on meil kammerneitsi,”  ütleb Loniida Bergmann.

Lilli ise tunnistab, et tema suur abiline on üks kolmest Võisiku külamaja üürnikust Riho Tellissaar. See korrast ja puhtusest lugu pidav mees tegi oma korteris põhjaliku remondi ning nüüd on tema kasutuses olevad eluruumid tõeliselt kenad.

Hea tahte märgiks oleks Loniida Bergmann valmis tööka ja abivalmis mehe üldse üüri tasumisest vabastama, ent küllap ärataks see teiste üürnike meelepaha, kes tegelikult  sageli üüri võlgu on. Ühte neist ähvardab lähiajal võlgnevuse tõttu väljatõstmine. Loniida Bergmanni sõnul pole enam tegemist vaid hoiatusega, vaid see probleem tahetakse lahendada märtsikuu jooksul.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus