Võisiku hooldekodu omanikuks sai AS Hoolekandeteenused

Möödunud reedel toimus  Põltsamaa vallas asuvas Võisiku Hooldekodus sündmus, millega tähistati hooldusasutuse üleminekut Jõgeva Maavalitsuselt aktsiaseltsi Hoolekandeteenused omandusse.

Tseremoonia Võisiku hooldekodu saalis algas spetsiaalselt selleks sündmuseks loodud hooldekodu töötajate ja elanike segakoori lauluga. Jõgeva maavanem Aivar Kokk märkis, et viimastel  aastatel on hooldekodu sotsiaalministeeriumi toetusel põhjalikult nüüdisajastatud ning klientide elutingimused ja vaba aja veetmise võimalused on märkimisväärselt  paremaks muutunud  Hooldekodus oleks aga vaja teha veel vähemalt kuue miljoni krooni eest uuendustöid. Loodetavasti aitab AS Hoolekandeteenused hooldekodu arengule igati kaasa.

“Võisiku hooldekodu on Põltsamaa vallas üks suuremaid tööandjaid, seepärast on asutuse hea käekäik väga oluline ka valla arengule,” lisas ta.

Võisiku hooldekodu juhataja Toivo Ilves avaldas lootust, et AS Hoolekandeteenused suudab tagada hoolekodule seni iseloomuliku edukäigu, et jätkub osakondade renoveerimine ja kolme-nelja aasta pärast on nõukogude ajast pärinev ehituskvaliteet täielikult tänapäevasega asendatud.

Hooldekandeteenuste ASi juhatuse esimehe Maarja Mändmaa sõnul vajaks Võisiku Hooldekodu veel võrdlemisi palju investeeringud.

Hoolekandeteenuste AS asutati eelmise aasta  22. veebruaril eesmärgiga koondada kõik maavalitsuste hallatavad erihoolekandeasutused tsentraalsele juhtimisele ning otsida selle kaudu lahendusi klientide elukvaliteedi parandamiseks. Väga oluline on võimaldada klientidele töölaadset tegevust ja pakkuda neile võimalusi mitmekülgseks vaba aja veetmiseks. Klientide igapäevaelu peaks võimalikult palju sarnanema tavainimeste omaga, kusjuures iga hooldekodu elanik vajab ka individuaalset lähenemist, oma soovide ja huvidega arvestamist. Hooldekodu  töötajatele on vaja tagada nende kohustuste ja vastutuse vääriline palk ja pakkuda uut motivatsiooni eneseteostuseks.

Maavanem oli hooldekodus toimunud sündmusele kaasa võtnud toredaid kingitusi. Maarja Mändmaale kinkis ta põlle, mille traditsiooni kohaselt ise ette sidus. Võisiku Hooldekodu töökollektiivi sai aga leivalõikamislaua. Mõlemaid kingitusi kaunistab Jõgevamaa sümboolika.

Võisiku Hooldekodus on kombeks ka nimekate külaliste kunsti- ja käsitööoskused proovile panna. Seekord tuli kunstiteos luua Aivar Kokal ja Maarja Mändmaal. Mõlemad said selle ülesandega edukalt hakkama.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus