Viis tavatut õppeainet

Mitte kõigile pole siin ilmas antud õnne tervena sündida. Mõni sünnib ka sügava vaimupuudega, millele võib kaasneda veel liikumispuue. Kui varem ei peetud selliseid lapsi koolis õpetamise vääriliseks, siis nüüd tegutsevad juba paljude Eesti erivajadustega lastele mõeldud koolide juures, Kiigemetsa Kool kaasa arvatud, hooldusklassid, kus just selliste lastega tegeldakse.

Hooldusklassi tunniplaanist leiab niisugused ainenimetused, mis tavakooli õpilasele mitte midagi ei ütle: sotsiaalsed oskused, kommunikatiivsed oskused, kognitiivsed oskused, motoorsed oskused ja igapäevased oskused. Mõistagi omandavad needsamad oskused ka kõik tavalised lapsed, ainult et enamasti muu tegevuse kõrvalt. Hooldusklassi laste puhul on nende oskuste andmine aga suurt vaeva ja kannatlikkust nõudev töö, mida Kiigemetsa Kooli hooldusklassi õpetajad, kasvatajad ja füsioterapeudid teevad suure hoole ja armastusega ning üha uusi ideid genereerides: selliseid, mida tasub ka teistes koolides töötavatele kolleegidele tutvustada. Selleks korraldatigi koolis möödunud nädalal Heade Mõtete Päev.

Jääb üle loota, et riik tulevikus ka selleks midagi ette võtab, et hooldusklassides õppinud noored pärast üheksat kooliaastat ainult koju pere hooldada ei jääks, sest see tähendaks tagasiminekut nende arengus ja suurt koormust perekonnale.

3. detsember 2009

blog comments powered by Disqus