Viis Jõgeva korterelamut said osa katuserahast tagasi

Mitmete laenutagatiste ja muude toetuste kõrval on KredExilt nimelt võimalik saada ka korterelamute remonditoetust, mis on mõeldud enne 1990. aastat ehitatud elamute põhikonstruktsioonide (sealhulgas katuste) ja elektrisüsteemide ennistamiseks.

“Kuna Jõgeva linnal on KredExiga vastav leping sõlmitud, oli ka meil võimalus katuste ennistamiseks toetust küsida ning me ei jätnud seda võimalust kasutamata. Majad on erineva suurusega ja nende katused olid erinevas seisukorras, nii et katuste maksumused olid erinevad. Vastavalt sellele olid erinevad ka toetuste suurused,” ütles ASi Jõgeva Elamu klienditeenindaja Terje Tetsmann.

Raha järgmise töö jaoks
Suurima, 12 691 krooni suuruse toetuse sai 75 korteriga elamu Rohu tn 2, mõnevõrra väiksemad toetused 60 korteriga elamud Tähe 6 (10 168 krooni) ja Tähe 2 (9951 krooni), 45 korteriga elamu Tähe 10 (7754) ja 75 korteriga elamu Kivi 2 (5483 krooni), millel oli vaja renoveerida vaid pool katusest.

Kuna katuste uuendamine maksti kinni nimetatud majade remondifondist, siis läheb KredExi eraldatud toetus neisse fondidesse tagasi.

“Väga suured need summad muidugi pole, aga kindlasti kulub saadud raha mõne järgmise remonditöö jaoks marjaks ära,” ütles Terje Tetsmann.

Tema sõnul on korterelamu remonditoetuse saamisel eelduseks majale tehnilise ülevaatuse tegemine. Ning sellegi töö jaoks sai Jõgeva Elamu toetust KredExilt.

“Tehnilise ülevaatuse jaoks makstakse lausa 50-protsendilist toetust, aga kuna see töö ise maksab tunduvalt vähem kui katusekatte paigaldamine, on toetusedki väiksemad: tuhande krooni ringis maja kohta,” ütles Terje Tetsmann.

“Tehnilise ülevaatuse toetus on meil juba kättegi saadud, katuste renoveerimise toetuse saamise kohta on senini olemas vaid telefonitsi KredExist saadud kinnitus, et raha tuleb. Aga küll see lähiajal kohale ka jõuab.”

Taotlusi tuleb visalt
Viie maja katusetoetus on Jõgeva linnas, aga ka kogu Jõgevamaal esimene juhtum, kus korterelamu remondiks KredExi kaudu riigi toetust saadakse. Nii et kuigi taotlused esitati linnavalitsuse vahendusel, tuli Jõgeva Elamu inimestel endilgi protseduuri uudsuse tõttu KredExi esindajatega suhelda. Kindlasti kavatseb Jõgeva Elamu selliste toetuste taotlemist jätkata.

Väiksemahulisemate tööde, nagu näiteks uste vahetamise puhul pole seda Terje Tetsmanni sõnul mõtet teha, sest saadav summa pole mahukat paberitööd ja keerukat asjaajamist väärt, suuremate tööde puhul aga küll.

Missugused remonditööd toetust saanud ja teisteski majades tänavu ette võetakse, see selgub peatselt toimuma hakkavatel majaelanike üldkoosolekutel, kus kinnitatakse majade tänavused majanduskavad.

“Ilmselt pole mujal Jõgevamaal veel korterelamute suuremahulisemate renoveerimistöödeni jõutud,” pakkus KredExi kliendihaldur Taivo Nõlvand telefonikommentaaris välja oletuse, miks peale Jõgeva Elamu keegi teine meie maakonnast korterelamute remonditoetust ei taotlenud. “Igaühele pole vastuvõetav ka see, et algul tuleb tehtav töö ise kinni maksta ja alles hiljem saab osa rahast tagasi.”

Nõlvandi sõnul on KredEx hetkel korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtmise peatanud, ent seda jätkatakse niipea, kui on selge, kui palju riik nendeks toetusteks tänavu raha eraldab. Möödunud aastal oli see summa 12 miljonit krooni ja loodetavasti ei tule see tänavu väiksem.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus