Viiendate-kuuendate klasside õpilased Endla looduskaitsealale tundidesse

Lähitulevikus kavatsetakse osa meie maakonna koolide viiendate ja kuuendate klasside õpilaste loodusõpetuse tunde Endla looduskaitsealal läbi viia. Idee oli arutlusel seminaril, mille korraldas Jõgeva vallas Toomal keskkonnameti keskkonnahariduse osakond koostöös Jõgeva maavalitsuse ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liiduga. Mõtte elluviimiseks esitatakse Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) projekt raha taotlemiseks.

Loodusõpetuse tundide läbiviimine Endla looduskaitsealal tuli esimest korda kõne alla maavalitsuse delegatsiooni Jõgeva valla visiidil, kui selle kaitsealaga tutvuti. “Ettepaneku tegi keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna spetsialist Maarika Männil. Augusti lõpul toimuval metoodikapäeval tutvustab ta kavatsust koolijuhtidele ja pedagoogidele,” ütles Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

“Õppetöö Endla looduskaitsealal sobib viiendate ja kuuendate klasside õpilastele just põhjusel, et esimestele on õppeprogrammis ette nähtud vee ja teistele metsade ja rabade tundmaõppimine,” lisas ta. Svjatõševi sõnul koostatakse plaani elluviimiseks projekt, mis esitatakse tuleva aasta alguses rahastuse saamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

“Projekti käivitumisel on kõikide Jõgevamaa koolide õpilastel võimalik matkata mööda õpperada rabasse, uurida  luubi abil  taimi, mõõta vee- ja õhutemperatuuri, tutvuda meteoroloogide tööga.  Endla looduskaitsealal on ilmastiku uurimisel pikaajalised traditsioonid ja kogemused,” rääkis keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik. “Kohapealseteks juhendajateks hakkaksid meie osakonna spetsialistid, kes teevad koostööd koolide loodusõpetuse õpetajatega. Mõttekas oleks, et enne looduskaitsealale tulekut tehakse koolides eeltööd ja pärast kokkuvõtteid,” lausus Kivistik.

“Uus idee soodustab kindlasti looduse tundmaõppimist, sest vahetus keskkonnas on vastavate teadmiste omandamisel efekt märksa suurem kui tubastes koolitundides,” kinnitas Jõgeva vallavanem ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Enn Kurg.

“Loodetavasti võtavad kavatsuse Endla kaitsealal loodusõpetuse tunde läbi viia hästi vastu ka aineõpetajad. Nendel ongi idee edasisel käekäigul võtmeroll,” märkis Torma vallavanem Triin Pärsim.

“Nii Endla kui ka Alam-Pedja looduskaitseala on viimasel ajal varustatud mitmete nüüdisaegsete uurimisvahenditega, mida usutavasti ka õpilased nendel kaitsealadel toimuvates loodusõpetuse tundides kasutada saaksid,” lisas maavanem Viktor Svjatõšev.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus