Veeohutusnädal lasteaias Rohutirts

Jõgeva maavalitsus kuulutas 2009. aasta märtsis välja traumade ennetamise projektkonkursi Jõgeva maakonna lasteasutustele. Projekt pidi olema sisult traumaennetuslik, et vähendada vigastusi, mis on tingitud riskikäitumisest. Jõgeva lasteaia Rohutirts tervisenõukogu otsustas selles  osaleda. Projekti tegevuskava sai koostatud 6-7-aastastele lastele teemal “Veeohutusnädal Jõgeva Lasteaias Rohutirts”

Tegevus viidi läbi septembri lõpus ja oktoobri alguses neljal päeval.

Esimesel päeval kutsusime lapsed koos vanematega kuulama Ene Vaiknemetsa loengut teemal  “Ohud vees ja käitumine ohu korral”. Saime teada, milliseid veeohutusnõudeid tuleb järgida, kuidas käituda veeõnnetuse korral (enesepäästmine vees, abi kutsumine) , millised ohud varitsevad talvel jääle minnes, kuidas käituda basseinis, kuidas abistada kannatanut kaldalt ja vees.

Järgnevatel päevadel oli lastel võimalik nautida veemänge Kuremaa ujulas õpetaja Aime Laurimäe juhendamisel ja rakendada saadud veeohutusalaseid teadmisi.

Projektinädala lõpetasime situatsiooni- ja tähelepanumängude mängimisega liikumisõpetaja Tiia Veski eestvedamisel.

Kõik lapsed said projektis osalemise eest tunnistuse. Tänud kõigile abilistele!

TIIA VESKI, liikumisõpetaja

blog comments powered by Disqus