Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Pajusi valla asulates

Alates 1. jaanuarist 2012. aastast on Pajusi valla Pisisaare ja Vägari külas veevarustuse teenuse hinnaks 1,22 eurot kuupmeetri kohta ning reovee ärajuhtimise teenuse hinnaks 1,39 eurot kuupmeetri kohta. Kalana külas on veevarustuse teenuse hinnaks 0,77 eurot kuupmeetri kohta ning reovee ärajuhtimise hinnaks 0,98 eurot kuupmeetri kohta.

Pisisaare ja Vägari küla osalevad Põltsamaa, Pajusi ja Kolga-Jaani valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektis. 

Pajusi vallavolikogu määras 2009. aasta 19. märtsil oma otsusega Pajusi valla Pisisaare, Kalana ja Vägari tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks Põltsamaa Vallavara OÜ. Ainuõigus vee-ettevõtjana tegutsemiseks Pajusi valla Pisisaare, Kalana ja Vägari tegevuspiirkonnas on Põltsamaa Vallavarale antud kuni 2012. aasta 31. detsembrini.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus