Valmis Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs

Põltsamaa vallavalitsuse tellitud Põltsamaa lasteaia võimalike asukohtade ruumiline analüüs soovitab Tõrukese lasteaia uue hoone rajamist linnasüdamele lähemale.


AB Artes Terrae OÜ teostatud analüüs hindas nii praeguste kui ka võimaliku uue lasteaia asukohti. Uute aladena olid kaalumisel Pajusi mnt ja Metsa tänava vaheline ala, Veski tn 5 asuv Uue-Põltsamaa mõisapargi ja Kuuse tn 2 vaheline ala, Kördiööbiku pargi ja lauluväljaku maa-ala.

Lasteaiale sobivaimaks asukohaks pidas analüüs Mari praegust asukohta, mis asub linnastruktuuri seisukohalt väga heas kohas. „Lähedal paiknevad liiklussõlmed tagavad hõlpsa juurdepääsu mootorsõidukiga ning kõrval asuv bussijaam ühistranspordiga,“ seisab analüüsis.

Lasteaed Tõrukese puhul võiks analüüsi põhjal kaaluda pigem uut hoonet linnasüdamele lähemal. Uue lasteaia asukohana võiks seejuures kaaluda kas Kördiööbiku parki või kooli harjutusväljakuna kasutatavat ala Uue-Põltsamaa mõisapargi vahel.

Riigile kuuluvat Kördiööbiku parki on vald taotlemas endale ja tegemist on jalgsi liiklejale hästi ligipääsetava asukohaga. Et aga rajada uus lasteaed mõisapargiga külgnevale kooli harjutusväljakule, peab Muinsuskaitseamet selleks loa andma. Hetkel asub see ala pargi kaitsevööndis.

Analüüs toob kokkuvõttes välja, et võimalusel võiks eelistada kahte erineva asukohaga lasteaeda, kuna see tagab linnas teenusega parema kaetuse ning võimaldab hajutada hommikust ja õhtust liikluskoormust.

Põltsamaa vallavalitsus tellis lasteaia võimalike asukohtade ruumilise analüüsi mullu detsembris. See läks vallale maksma 1800 eurot.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus