Valmis Jõgeva linna arengukava aastateks 2004-2006

Jõgeva linnapea Viktor Svjatõshevi sõnul koostati arengukava eesmärgiga suunata ja juhtida linna arengut ajavahemikul 2004-2006 (detailne tegevuskava) ja kuni aastani 2008 (tegevuseesmärgid ja suunad). “Kavandatud tegevuste tulemusena saavutatakse linna kiirem areng ning elanike vajaduste parem rahuldamine,” märkis linnapea.

Tema hinnangul erineb käesolev arengukava eelnevast just sooviga pöörata suuremat tähelepanu linna positiivse maine kujundamisele ja reklaamile.

Arengukava koostajad näevad Jõgeva linna aktiivse ja positiivse ellusuhtumisega elanikega, turvalise, inimsõbraliku ja hea mainega Vooremaa pealinnana.

Arengukava on avalikustatud Jõgeva Linnaraamatukogus, Jõgeva Linnavalitsuse kantseleis ja linna veebilehel aadressil www.jogevalv.ee.

Linnavalitsus ootab ettepanekuid arengukava paremaks muutmiseks kuni 26.jaanuarini linnavalitsuse kantseleis või elektronposti teel aadressil info@jogevalv.ee.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus