Valmib Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020

Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020 koostatakse avatud protsessina, kuhu on kaasatud võimalikult palju osapooli eri tasanditelt. Nii on osalisteks ka Eesti turismiregioonid, nende hulgas Lõuna-Eesti, kuhu kuulub Jõgeva maakond.

5. septembril toimus Tartus riikliku turismiarengukava Lõuna-Eesti regiooni koostööseminar. Kohtumise eesmärgiks oli Lõuna-Eesti turismimagnetite tutvustamine, tugevuste ja kitsaskohtade määratlemine ning ühine arutelu.

Lähtuvalt majutatud turistide arvust, eristatakse uues arengukavas tõmbekeskusi ja väljasõidukeskusi. Tõmbekeskus on sihtkoht, kus majutub vähemalt 10 000 välisturisti aastas. Selle järgi on Lõuna-Eesti tõmbekeskusteks Tartu ja Otepää, kõik teised sihtkohad liigituvad väljasõidukeskusteks.

Jõgevamaalt esitati uude arengukavasse kaks sihtkohta: Põltsamaa ja Vooremaa. Põltsamaa puhul on tugevusteks loss ja sealsed teenusepakkujad; roosiaed kui Baltikumi suurim rosaarium;  siin oli kunagi Liivimaa kuningriigi pealinn, Eesti lipu sünnikoht. Atraktiivsust lisavad ümbruskonnas asuvad mõisad. Turisti seisukohast on linna nõrkusteks õhtuse meelelahutuse puudumine ja teenindajate  vähene võõrkeelteoskus. Jätkuvaks kitsaskohaks on lossivaremed, mis vajaksid taastamist. Puudust tuntakse ka suuremast majutuskohast, kuhu mahiks vähemalt suure bussitäis turiste (min. 50 voodikohta).

Vooremaa ületab maakonna piiri, hõlmates Jõgevamaalt  Palamuse, Luua, Kalevipoja Koja, Vudila mängumaa ja Elistvere loomapargi ning Tartumaalt Saadjärve piirkonna ühes Jääaja Keskusega. Vooremaa kui Eesti suurima voorestiku tugevuseks on pere- ja aktiivsele puhkusele suunatud teenuste rohkus. Turistil on piirkonda saabudes valida mitme erineva toote vahel. Vooremaal vajaks arendamist koostöövõrgustik, ühtne nägemus, viidasüsteem ja võõrkeelne info veebis. Ka siin on kitsaskohaks suurema majutus- ja toitlustusasutuse puudumine. Lisaks vajavad osad objektid uusi investeeringuid, sh on nõudlus rajada Saadjärve äärde rohkem rannaalasid ja ujumiskohti.

Järgmisel nädalal toimub Tallinnas uus turismi arengukava arutelu, kus kokku saavad Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Eesti turismiregioonide esindajad. Detsembris on võimalik osa saada arengukava avalikust konsultatsioonist läbi portaali www.osale.ee.

i

TEELE  KAERAMAA, SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse projektijuht

blog comments powered by Disqus