Vallavolikogu eraldas reservfondist raha

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli vallavolikogule esitatud kaks eelnõud, kus tuli otsustada, kas eraldada  valla käesoleva eelarveaasta reservfondist raha.

Vallavanem Toivo Tõnson andis teada, et Põltsamaa vallavalitsus on varem esitanud projekti  Kamari puhkeala arendamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele piirkonna konkurentsivõime tugevdamise programmi. Projekti raames kavandatakse Kamari paisjärve äärde veesuusakeskuse rajamist. Kamari puhkeala arendamise projekt on olnud pikka aega töös ja selle realiseerimiseks on esitatud taotlusi mitmetesse programmidesse. EASi esindajad käisid olukorraga tutvumas ning andsid Põltsamaa valla esindajatele üle kirja tuvastatud puuduste kohta, millele on vallast nüüdseks vastatud.

Suurima puudusena toodi välja vananenud finants- ja tasuvusanalüüs ning vananenud hinnapakkumised. Need olid tehtud ajal, mil käibel oli veel Eesti kroon ja  varem tehtud analüüse ning hinnapakkumisi ainult eurodele ümber arvutamise järel enam kasutada ei saanud. Nüüdseks on Kamari puhkeala arendamiseks taotluse koostamise kohta esitatud uus hinnapakkumine. Kolme osalenud firma seas tegi soodsaima pakkumise GreBer Konsult OÜ summas 3000 eurot. Vallavanem Toivo Tõnson tegi volikogule ettepaneku eraldada summa, mis on vajalik uue taotluse koostamiseks koos finants- ja tasuvusanalüüsiga,  valla eelarve reservfondist. Tõnsoni sõnul peaks suve keskel selguma, kas selle projekti teostamiseks EASist raha saadakse.

Teine eelnõu puudutas Lustivere mõisa meiereihoone ja Lustivere koolimaja katuse restaureerimist. Et leida nende tööde teostaja, viidi läbi hange, kus soodsaima pakkumise tegi firma Eviko summas 101 177,99 eurot. Eelarves oli küll katuse remonditöödeks raha eraldatud, ent pakkumises nõutud summast jäi veel puudu 29 200 eurot. Vallavanem palus vallavolikogul eraldada valla käesoleva aasta reservfondist 29 200 eurot , et kõnealune töö tehtud saaks. Toivo Tõnsoni sõnul restaureeris Eviko ka Adavere mõisahoone katuse.  Põltsamaa vallavolikogu nõustus vallavanema ettepanekutega ja eraldas valla eelarve reservfondist vajaliku summa.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus