Vallasekretär sõidab Maarja-Magdaleenasse

 

Täna ennelõunal, nagu iga kuu kahel neljapäeval, võtab Tabivere vallasekretär Maarja-Magdaleenas vastu sealseid inimesi, et kuulata ära nende probleemid ja püüda neid lahendada või tarvilikku nõu anda. Kohapeale minnakse regulaarselt seetõttu, et piirkonnal on kehv bussiühendus valla keskusega ning autot mitte omavatel inimestel on vallamajja keeruline pääseda. Vallasekretäri vastuvõtupäeval makstakse  ka toimetulekuraha nendele, kellele seda toetust pangaarvele ei kanta. Kui eelnevalt on vallasekretäriga kokku lepitud erinevate tõendite või volituste osas, siis teeb ta need enne Maarja-Magdaleenasse  minekut vallamajas valmis ning allkirjastab juba kohapeal inimestega kohtumisel.

Kõige rohkem pöördutakse vallasekretäri poole sotsiaalprobleemidega, samuti soovitakse saada nõuandeid pärimisküsimuste kohta ning abi soovitakse ka maa-asjade lahendamisel. Endla Suvi sõnul tema inimesi otseselt maaga seotud probleemide lahendamisel aidata ei saa, kuid nõu püüab ta sellel teemal inimestele ikkagi anda. Samuti tuntakse huvi erinevate sotsiaaltoetuste ja sotsiaalse abi võimaluste vastu. Vastuvõtul käib tavaliselt kümmekond inimest.  

Lisaks inimeste isiklike probleemide lahendamisele püüab vallasekretär ka muid sealse kandi inimeste igapäevaprobleeme lahendada. Nii aitab ta vajadusel Tabivere lasteaia Maarja mängurühma üht-teist kohale toimetada, samuti võtab ta sealsest raamatukogust  kaasa Tabivere raamatukogus nõutud raamatuid, ja vastupidi. Ta toimetab kohale ka selle päeva posti. Endla Suvi sõnul toimub  vallasekretäri vastuvõtt Maarja-Magdaleenas iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus