Valgevenelaste visiidil sündisid ideed koostööks

Möödunud nädalavahetusel viibis Jõgeva vallas  viieliikmeline delegatsioon Valgevenest Voložini rajoonist eesotsas sealse kohaliku omavalitsuse juhi  Sergei Glinskiga.

Ringsõitudel ja kohtumistel tekkis  ideid  vastastikuste suhete edaspidiseks arendamiseks varemgi koostööd teinud piirkondade vahel. Muu hulgas huvituvad valgevenelased Eestist veiste ostmisest karjade suurendamise ja tõuaretuse eesmärgil.

Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu juhatuse esimehe Urmas Ingveri sõnul on Voložini rajoon Valgevene üks suuremaid ja majanduslikult tugevamaid põllumajanduspiirkondi. “Selles piirkonnas ja riigis tervikuna plaanitakse veelgi suurendada lüpsikarja ja võtta kasutusele nüüdisaegset tõumaterjali. Seepärast ollakse huvitatud veiste ostmisest Eestist ja ka meie maakonnast,” ütles Ingver.

“Põllumajandus- ja selle valdkonnaga seotud firmadest külastas Voložini esindus Jõgeva Sordiaretuse Instituuti, aktsiaseltsi A. Tammel, Põltsamaa vallas tegutsevat osaühingut Õnne Piimakarjatalu. Ettevõttes E-Piim pakkus huvi  juustu võimalikult erinev pakendamine,” lisas Ingver.

“Majandusteemadel  tuli jutuks, et tulevikus võiks Jõgeva valla ja Voložini rajooni koostööst sündida mõnigi ühisettevõte,” ütles Jõgeva vallavanem Enn Kurg  “Mõttekaks peeti ka kultuuri-, haridus- ja sporditöötajate vastastikuseid külaskäike,” märkis vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö peaspetsialist Marika Prave.

Tervikliku ülevaate Jõgevamaast sai Voložini delegatsioon kohtumisel maavanem Viktor Svjatõševiga. Maavalitsuses vaadati ka Jõgevamaa teemalist slaidiprogrammi.

Jõgeva valla haridusasutustest tutvustati valgevenelastele Siimusti lasteaed-algkooli ja lastekodu Metsatareke. Põltsamaal kohtuti linnapea Jaan Aiaotsaga, tutvuti lossihoovi ja sealsete vaatamisväärsustega.

Kuristal oldi külalisteks Priit ja Aita Saksigu kodus, mis on pälvinud tunnustust mitmetel kauni kodu konkurssidel.

Visiidil osalenud Valgevene Eesti suursaatkonna juht, ajutine asjur  Vadim Lazerko andis ettevõtja Priit Saksingule Kuremaa lossis üle  aukirja silmapaistva kaasaaitamise eest Voložini rajooni ja Jõgeva valla vaheliste koostöösidemete tekkimisel ja arendamisel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus