Vale kiiruse valik teetööde alas võib auto lõhkuda

Suvine teetööde kõrghooaeg toob liiklusesse kiiruspiirangud ja kehvemad teeolud, mille eiramine võib lõppeda lõhkiste rehvide, katkiste velgede ja purunenud sõiduki põhjaga.

Kindlustajatel tuleb suvisel teetööde perioodil tegeleda juhtumitega, kus juht on eiranud tööde alas kehtivaid piiravaid liiklusmärke või valinud nobedama sihtkohta jõudmise nimel vale sõidukiiruse ning kahjustanud sellega autot.

Kõige tihemini tuleb ette enda ja vastutuleva auto gabariitide valesti hindamist ja vale kiiruse valikut, mille tagajärjel võivad kokku puutuda nii peeglid kui autode küljed ning sõidetakse otsa ka koonustele, ajutistele piiretele ja teistele teemärgistele. Teekatte freesimise tagajärjel muutuvad aga teeääred teravaks ning võivad vale sõidukiiruse valikul küllalt lihtsalt lõhkuda rehvid.

Mulle meenus juhtum, kus autojuhi sõnade kohaselt järgis ta remondis oleval teel kõiki märke ning sõitis 30alas lubatust vaid 10km/h kiiremini, kuid ometi olid tagajärjeks purunenud rehvid ja veljed ning kahjustunud ka auto põhi.

Pärast tehnilist ekspertiisi selgus aga, et autole sai saatuslikuks lubatust mitu korda suuremal kiirusel freesitud teekattega remondialasse sisenemine.

Õnnetus teetööde alas nõuab teadlikku tegutsemist

Hoolimata sellest, et nii mõnigi kord vihjatakse ka puuduvale märgistusele teetööde piirkonnas, ei ole võimalik kindlustusseltsi juhtumitele tuginedes tuua ühtegi näidet, kus õnnetus oleks juhtunud ebapiisava märgistuse tõttu. Pigem on ikka põhjuseks olnud märgistusest mittehoolimine, ebasobiva kiiruse ja sõidustiili valimine.

Meie kliimas tehakse teetöid ikka suvisel ajal ning see ei tohiks ühelegi liiklejale üllatuseks olla. Sellisel teelõigul tuleb aega varuda, erilise hoolega kõiki märke järgida ning ebapiisava märgistuse puhul suurema ettevaatlikkusega liikuda.

Piirangud on seatud liiklejate turvalisuse tagamiseks

Kui aga õnnetus on siiski juhtunud, tuleb teadlikult tegutseda. Teetööde ala on enamasti hoolikalt liiklusmärkidega varustatud ja kokkupõrge teemärgistuse vahenditega tähendab, et kahju on tekitatud ehitaja või remontija varale ning viimast tuleks kindlasti kahju tekitamisest teavitada. Kui tee ääres teavet ehitaja kohta pole, siis tuleb vastav info edastada politseile.

Autole tekkinud kahjud hüvitab vabatahtlik sõidukindlustus ehk kaskokindlustus, mis pakub kaitset sõidukivälise sündmuse, liiklus-, loodusõnnetuse, tulekahju, varguse, röövi ja kolmanda isiku poolt tekitatud kahju korral ning lubab autosõitu stressivabamalt nautida.

Kokkupõrke korral mõne teise sõidukiga tuleb käituda nagu tavalise liiklusõnnetuse puhul – selgitada kahju põhjustaja ja fikseerida olukord kirjalikult.

Õnnetuse vältimiseks soovitan aga teetöödesse mõistvalt suhtuda, sest korras teedel on meil kõigil mugavam ja hulga turvalisem sõita. Iga piirang on seatud nii liiklejate kui teel töötavate inimeste turvalisuse tagamiseks, mitte juhtide kiusamiseks.

LY JÕHVIK, Seesam kindlustuse kahjukäsitluse osakonnajuhataja

blog comments powered by Disqus