Väike Eesti suures Euroopas – loendustulemused rahvusvahelises võrdluses

2014. aasta lõpus tegi Eurostat tarbijatele kättesaadavaks uue infosüsteemi Census Hub, mis esitab Euroopa Liidu ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesriikide  rahva ja eluruumide loenduse tulemusi aastast 2011 ning annab hea võimaluse Eestit teiste riikidega võrrelda.


Euroopa riikide rahvastik vananeb ning sellega seoses seisavad riikidel praegu ja tulevikus ees tõsised tööhõivepoliitikat ja sotsiaalsüsteemi puudutavad väljakutsed. Viimase rahvaloenduse andmetel on vanadussõltuvusmäära (näitab riigi vanemaealiste, vähemalt 65-aastaste suhet tööealistesse ehk 15-64-aastastesse ) põhjal kõige halvem olukord Itaalias ja Saksamaal, kus elab 100 tööealise kohta  vastavalt 32 ja 31 pensioniealist. Eesti asub 32 riigi võrdluses

10. kohal. Eestis on loenduse andmetel iga 100 tööealise kohta 27 pensioniealist, lihtsustavalt väljendudes iga nelja tööealise kohta üks pensioniealine.

Võrreldes 2000. aasta rahvaloendusega, on enamikus Euroopa riikides vanadussõltuvusmäär kasvanud. Suurimad muutused toimusid Saksamaal, Leedus, Lichtensteinis, Lätis ja Kreekas. Eestis oli 2000. aastal 22 pensioniealist 100 tööealise kohta. Madala sündimuse ja oodatava eluea ning põlvkondade vaheldumise aja pikenemise tõttu jätkub vanadussõltuvusmäära kasvutrend Euroopas ka edaspidi. Tuginedes ÜRO rahvastikuprognoosile, tuleb selleks, et kogu Euroopas säiliks vanadussõltuvusmäär alla 15 protsendi, tõsta aastaks 2025 pensionile mineku iga 70 eluaastani ning aastaks 2050 juba 75 aastani. Eesti statistikaameti rahvastikuprognoosi järgi kasvab riigi vanadussõltuvusmäär aastaks
2025 36 protsendini ning aastaks 2040 47 protsendini, mis tähendab üht pensioniealist kahe tööealise kohta.

ANU TÕNURIST, statistikaameti peaanalüütik

blog comments powered by Disqus