Vaiatu rahvamajas tegutseb kogukonnaköök

Torma vald on andnud Vaiatu rahvamaja kasutada kohalikule külaseltsile. Viimane rajas sinna kohalikele inimestele parema teenuse pakkumiseks kogukonnaköögi, mis nüüdseks on saavutanud ka Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) tunnustuse.


Vaiatu Küla Seltsi juhatuse esimees Liina Abram ütles, et kui ühel väikesel vallal on kolm rahvamaja (ja Torma vallas on rahvamaja peale Vaiatu ka Tormas ja Sadalas), siis peaks igaühel neist olema mingi iseloomulik joon, millega silma paista. Vaiatu rahvamaja ruume renditakse tihti välja perekondlikeks suursündmusteks ja muudeks pidudeks, aga ka peiedeks. Hoone on ses mõttes funktsionaalne, et lisaks sada inimest mahutavale suurele saalile, on olemas kuni kolmekümnesele seltskonnale sobivad jalutussaal ja kaminasaal.

“Taidlustegevuse aktiivsusega meil niikuinii silma paista ei õnnestu, sest erinevalt Tormast ja Sadalast, pole Vaiatus kohapeal kooli,” tõdes Liina Abram. “See tähendab, et meie lapsed jõuavad koju alles pimedas, kui parim aeg taidlusringis osalemiseks juba möödas. Jääme ka elanike arvult Tormale ja Sadalale alla. Seepärast leidsime, et meie rahvamaja tugev külg võiks olla perepidude ja peiede korraldamiseks hea kompleksteenuse pakkumine.”

Köök, kus kohvi keeta ja mujal valmis tehtud toitu laualepanekuks ette valmistada, oli rahvamajas ka varem, ent mõni aeg tagasi tekkis külaseltsil mõte ehitada rahvamajja välja korralik, VTA poolt tunnustatud kogukonnaköök, kus oleks võimalik kõik peo- ja peielauatoidud algusest lõpuni valmis teha, samuti õpikööke korraldada ning pakkuda alustavatele ettevõtjatele või koduperenaistele uute toodete väljatöötamise võimalust.

KÜSK tuli appi

Ideest üksi oli vähe, oli vaja ka raha selle teostamiseks. Selgus, et Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil (KÜSK) on avanemas sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoor. Poole aasta jooksul hoolikalt ette valmistatud projekt ja äriplaan esitati KÜSKile möödunud sügisel ning pärast paari ootusärevat kuud tuli neilt positiivne vastus.

23 070 euro suurune projektitoetus võimaldas teha köögiruumis korraliku remondi. Remontijaks valiti OÜ Jõgeva Ehitus.

“Meie jaoks oli väga oluline, et köök saaks Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, remondita olnuks see aga võimatu, sest ruumil oli toidu käitlemise paigana olulisi puudujääke,” ütles Liina Abram.

Projektiraha eest osteti kööki ka pliit, külmikud, boiler, nõudepesumasin, nõude transportimise käru, potid-pannid, lauanõud ja muu vajalik. Suurem osa loetletust osteti Bestmark Suurköökide ASilt ja OÜlt Haktek Seadmed. Nüüdseks on köök remonditud, sisustatud ja läbinud ka VTA tunnustusprotseduuri. Tunnustust kinnitav dokument kannab 1. septembri kuupäeva, olles seega üsna värske.

“VTAlt tunnustuse saamiseks vajalike dokumentide ja enesekontrolli plaani koostamine nõudis küll päris palju aega ja energiat, ent nüüd võime uhkusega öelda, et oleme sihile jõudnud,” ütles Liina Abram. “VTA ametnikega kujunes meil aga meeldiv koostöö: nad ei olnud vaid kontrollijad, vaid andsid meile ka head nõu, kuidas asju paremini korraldada.”

Selleks, et kogukonnaköök saaks toimida, tuli tööle võtta kokk. Töötukassal sobivat kandidaati pakkuda polnud, ent lõpuks lahenes asi parimal viisil: kokana asus tööle külaseltsi liige Getter Siirak, kellel on head teadmised toiduvalmistamisest ja lapsed sellises vanuses, et just paras aeg uuesti tööle asuda. Getter läbis töötukassa vahendusel kahekuulise õppe- ja tööpraktika Jõgeva majandusühistu Kosmose restoranis.

Lisaks kohapeal tarbitavale toidule saab Vaiatu kogukonnaköögist tellida karpides või termostes lõunatoidu töökohale viimiseks. Ka peotoidud viiakse soovi korral kliendi koju või mõnda muusse peopaika.

Suurem sisu

Nagu eelpool mainitud, on kogukonnaköögil siiski suurem sisu, see pole ainult peo- ja peielauatoitude valmistamise koht. Seal on tulevikus näiteks plaanis korraldada õpikööke. Kogukonnaköök on ka koht, kuhu kohalik koduperenaine või algaja ettevõitja saab tulla oma toidutoodet välja töötama.

“Selleks, et oma toodet ametlikult müüa, peab ettevõtja selle valmistama VTA poolt tunnustatud köögis, aga kodus tal sellist tavaliselt pole. Sellises situatsioonis tulebki appi kogukonnaköök,” ütles Liina Abram. “Kel asja vastu huvi, võtku külaseltsiga ühendust e-posti aadressil vaiatukyla@gmail.com, et tingimuste üle läbi rääkida. Tasuta me sellist võimalust paraku pakkuda ei saa, sest köögis kulub ju näiteks vett ja elektrit. Köögis tarbitav vesi ja elekter on nüüd ka eraldi mõõdetavad: remondi käigus paigaldati sinna eraldi arvestid.”

Kui kogukonnaköögi käivitamise mõte tekkis, käisid Vaiatu Küla Seltsi esindajad uudistamas juba tegutsevat Maitseelamuste Koja kogukonnakööki Tartus. Sealt saadi palju ideid ja head nõu köögi käivitamiseks.

Liina Abrami sõnul katab vald rahvamaja ülalpidamiskulud, sestap laekub ka rahvamaja ruumide kasutamise eest makstav üüriraha mitte külaseltsile, vaid vallavalitsusele. Kogukonnakööki majandab aga külaselts ja kui see peaks hakkama tulu teenima, siis investeerib selts selle oma kultuurialastesse ettevõtmistesse.

“Tänu köögile saame tulevikus loodetavasti rahvale kvaliteetsemaid kultuurisündmusi pakkuda ja jätkata rahvamaja kordategemist,” ütles Liina Abram

Vaiatu rahvamaja valmis 1965. aastal ja külaseltsi eestvedamisel on seda viimase kümne aasta jooksul jupikaupa ja mitmest fondist saadud toetustega renoveeritud. Ent tööd on seal endiselt küll.

Möödunud aastal viis Jõgevamaa Kodukandi Ühendus Leader-programmi toetusel läbi uuringu selle kohta, milliseid kogukonnateenuseid maakonnas pakutakse. Uuringu tulemusena selgus, et seesuguste teenuste teadlikke väljaarendajaid on vähe. Pigem on nii, et vabaühendustel on olemas mingid ruumid ja nad on hankinud mingid vahendid ning nende põhjal asutakse siis teenuseid välja töötama.

“Vaiatu kogukonnaköögi rajamine on hea näide sellest, kuidas külaselts on sihiteadlikult kohalikele inimestele vajaliku teenuse välja arendanud,” ütles Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse esimees Liia Lust. “VTA tunnustusega kogukonnakööke ei ole Eestis palju, kahe käe sõrmedest peaks piisama, et need üle lugeda. Loodan, et väärt asi ka hea rakenduse leiab, samuti loodan, et Vaiatu Küla Selts on aldis oma köögi käivitamisega seotud kogemusi jagama. Sellestki annaks omamoodi teenuse välja arendada.”

Vaiatu kogukonnaköök

* Vaiatu Küla Seltsi poolt kohalikus rahvamajas käivitatud köök, kust saab tellida peo- ja peielauatoitlustust rahvamaja ruumidesse, samuti toite kaasavõtmiseks .

* Kogukonnaköögis hakkavad toimuma õpiköögid, mille kohta saab teavet Vaiatu külaseltsi Facebook’i lehelt.

* Alustavale ettevõtjale või kodusele inimesele pakub kogukonnaköök võimalust kasutada toidukäitlemise nõuetele vastavat Veterinaar- ja Toiduametis tunnustatud kööki ja tehnikat oma toodete arendamiseks või hoidiste valmistamiseks.

* Kogukonnaköögi käivitamise eesmärk on suurendada seltsi omatulu teenimise võimalusi.

Kogukonnaköögi rajamist toetas 23 070 euroga Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

RIINA MÄGI

 

blog comments powered by Disqus