Vaata Maailma ja Tele2 töötavad e-turvalisuse nimel

Eesti suuruselt teine mobiilsideoperaator Tele2 sõlmis koostöölepingu arvutiturvalisusele suunatud Vaata Maailma Sihtasutuse projektiga Arvutikaitse 2009, mille eesmärgiks on kujundada Eestist aastaks 2009 maailma turvalisima infoühiskonnaga riik.

Et suurendada e-teenuste turvalisust, hakkavad projektiga liitunud organisatsioonid alates 2009. aastast eelistama oma e-teenuste puhul ID-kaardi või Mobiil-ID kasutamist. Tutvustame Tele2 klientidele arvutiturvalisuse põhimõtteid ning koolitame neid ID-kaardi kasutamisel, samuti võtame endale eesmärgiks tuua järgmise aasta esimeses pooles välja Mobiil-ID teenus ka Tele2 klientidele.

Arvutikaitse 2009 partnerite koostöö eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust arvuti- ja internetiturvalisusest ning soodustada ID-kaardi ja Mobiil-ID kui lihtsaimate enesekaitsevahendite kasutuselevõttu elektroonilistes toimingutes. Arvutikaitse 2009 algse koostöölepingu sõlmisid 2006. aasta mais Hansapank, SEB Eesti Ühispank, EMT, Elion ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Tänaseks on sellega liitunud kõik suurimad e-teenuste pakkujad.

Sihtasutus Vaata Maailma kutsuti 2001. aastal ellu eesmärgiga oluliselt suurendada interneti kasutajate arvu ning tõsta sellega Eesti elanike elukvaliteeti ja riigi konkurentsivõimet Euroopas. Seniste edukate ettevõtmiste hulgas on enam kui 100 000-le inimesele tasuta arvuti algõppe võimaldamine, eKooli keskkonna käivitamine ning ligi 500 Avaliku Internetipunkti (AIP) loomine.

Eesti suuruselt teine mobiilsideoperaator Tele2 Eesti AS kuulub üle-euroopalisse Tele2 telekommunikatsiooniettevõtete kontserni, mis pakub teenuseid 25 miljonile kliendile 17 riigis. Eestis osutab Tele2 mobiiltelefoniteenust 500 000 kliendile. Tele2 eesmärk on pakkuda kvaliteetseid mobiilsideteenuseid nii era- kui äriklientidele.

TARMO OSMAN,
Tele2 Balti regiooni arendusdirektor
mailto:andres@vaatamaailma.ee

MART
PARVE,
Vaata Maailma SA projektijuht

blog comments powered by Disqus