Uus töölepinguseadus vajab kiiremat ellurakendamist

Eesti tööturg vajab kiiresti paindlikumat joont ning selle saavutamiseks  peab  uue töölepinguseaduse jõustama praegusest ajakavast vähemalt pool aastat varem.

Võttes arvesse maailmamajandust ja ka Eesti majandust, leian, et on mõistlik jõustada uus töölepinguseadus plaanitust kuus kuud varem. Uue töölepinguseadusega soovime  luua inimestele võimalusi kiiremaks reageerimiseks ning  ümberõppeks pidevalt muutuval tööturul.

Loodan, et uutel töölepinguseaduse läbirääkimistel suudab tööandjate keskliit esindada tööandjaid sama hästi, kui ametiühingud on seni esindanud töövõtjaid.

Eesti vajab ka tõele vastavat rahvastikuregistrit, mille andmed oleksid ülekantavad teistesse registritesse ja ühtset ettevõtluse aruandluskeskkonda. Samuti on ülitähtis euro kasutuselevõtmine.

REIN LANG, justiitsminister

blog comments powered by Disqus