Uus juht usub, et Werol Tehaste helgemad aastad on ees

Teil on kogemused nii riigitööl kui ka erasektoris?

Olen pärit Tartumaalt. Enne ülikooliõpingute alustamist tegin tootvat tööd. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lõpetasin sellise kõlava nimega erialaga nagu majandusteadlane. Olen juhtinud Tartu Rajooni Ehitusvalitsust ja mööbliettevõtet ETK Mööbel. Poliitikas alustasin tegevust Tartu rajooni täitevkomitee esimehena, seejärel olin Tartu maavanem. Maavanema- aastatest pärinevad ka võrdlemisi head sidemed Jõgeva maakonnaga. 1992. aastal olin siseminister. Samuti olen töötanud Maapanga peadirektorina. Maapanga pankrotimenetlus lõpeb arvatavasti tänavu.

Igal ettevõtte juhil on oma visioon ja eesmärgid. Millised mõtted on Teil seoses aktsiaseltsiga Werol Tehased?

Werol Tehaseid hakkan juhtima koos teise juhatuse liikme Helmo Hainsooga. Meie otsused saavad olema kollegiaalsed. Werol Tehased on kindlasti perspektiivikas firma, kus töötavad meeldivad inimesed. Nendele tuleb luua stabiilne töökeskkond. Ma sooviksin, et Weroli töötajad tahaksid alati siia tööle tulla.

Ettevõtluse arengut mõjutab kahtlemata logistika. Kas Werol Tehaste kunagised omanikud Vambola Kolpakov ja Veljo Ipits tegid omal ajal õige otsuse, kui õlitehase asukoha just Painkülla valisid?

Ma arvan, et Werol Tehaste rajamisel polnudki primaarne logistiline põhjus. Usun, et omanikud püüdsid ära kasutada ruume ja hooneid, mis olid juba valmis ehitatud. Ettevõtte paiknemine Kesk-Eestis on kahtlema õige meie rapsikasvatajate huve silmas pidades. See asukoht on õige ka tööhõive seisukohalt lähtudes.

Missuguse hinnangu annaksite esmamuljete põhjal Werolis rakendatud tehnoloogiale, masinatele, seadmetele?

Werol Tehastes kasutatakse nüüdisaegset tehnoloogiat. Kõige olulisemaks pean aga seda, et töötajad ise soovivad, et Weroli maine muutuks veelgi paremaks, et rapsiõli ei jääks vaid eestlase toidulauale, vaid suudaksime seda pakkuda ka teistes riikides.

Oleks toodangut vaja suurendada ?

Et õli rohkem müüa, tuleks suurendada pressimisvõimsust. Turustamisel on aga alati omad iseärasused. On perioode, mil läheb paremini rapsikook ja õli ostetakse vähem. Samas on mõnikord just vastupidi.

Mõistagi on võimalik suurendada õli sortimenti. Kindlasti vajavad põhjalikumat selgitamist meil valmistatavate õlide eelised.

Millele peaks ettevõtte toodangu reklaam ennekõike keskenduma?

Alles ma vestlesin meie tootmisjuhiga, kes ütles, et soomlased kulutavad oma Risso õli reklaamiks aastas 6 miljonit krooni. Võrreldes sellega on meie kulutused reklaamile üsnagi tagasihoidlikud olnud. Ka meie peame leidma raha selleks, et tõesta oma õli paremust. Meil on koostööleping Eesti Südameliiduga, mis võimaldab selgitada, mille poolest on Werol Tehastes toodetud õli tervislikum.

Senini on tarbija ostnud sageli odavama toote, kuid ta ei süvene selle omadustesse.

Kui kaua peab Werol Tehaste juhatuse liige ette mõtlema firma arengule?

Ma arvan, et viieks kümneks aastaks tuleks kindlasti plaane teha.

Milline mõju on õlitehase käekäigule ilmastikul?

Tänavune ilm on rapsile senini soodus olnud. Loodame, et ka saagikoristuse ajal on ilm soodne.

Kui palju võiksid üldse Eesti põllumehed rapsi kasvatada?

Kindlasti on Eestis võimalik rohkem rapsi kasvatada, kusjuures külvipinnad on viimastel aastatel suurenenud 10 000 hektari võrra aastas. Teatud piiri seab aga külvikordade vaheldumine. Kui ühel aastal külvame ühele põllule rapsi, siis järgmine kord võib sinna seda külvata alles nelja-viie aasta pärast.

Firma areng sõltub ka piirkonna, valla, maakonna käekäigust. Millised on Teie vaatevinklist Jõgevamaa hetkeseis ja tulevikuväljavaated?

Kindlasti on Jõgevamaal probleeme tööhõivega. Mõni aasta tagasi, kui aktsiaseltsis Werol Tehased otsiti töötajaid, käis ennast pakkumas ikka kolmkümmend inimest. Praegu on pakkumisi märksa vähem, millest võib järeldada, et inimesed on hakanud Jõgevalt ilmselt mujale tööle käima. Mõelda tuleks aga sellele, kuidas kindlustada inimesi tööga kohapeal.

Missuguseid muudatusi on Teil plaanis teha Weroli töötajate arvus või isikkoosseisus?

Plaanis pole ei erilist töötajate arvu vähendamist ega ka suurendamist. Teatud muutused personali koosseisu osas kaasnevad sellega, et meie kindel plaan on sulgeda seni Tallinnas paiknev kontor. Kas samapalju kohti täidetakse kohapeal või annab mõnda töölõiku ühendada teisega, selgub lähitulevikus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus