Uuri, õpi, avasta!

17. novembril osalesid Jõgevamaa kultuuritöötajad koolitusel Mokko talus.

Päeva esimesel poolel rääkis  suurürituste korraldamisest Aimar Pihlak. Ettekande aluseks olid  Esimese Eesti Naiste Tantsupeo ja Küüslaugufestivali korralduse põhjalikud analüüsid.

Enamikule kultuuritöötajatest on sündmuste korraldamine tavapärane tööülesanne. Aimar Pihlak kutsus üles oma ettekande ajal kaasa mõtlema ja diskuteerima ühe suurürituse või väiksema sündmuse korraldamise ees seisvatele probleemidele ja nende lahendamisele. Väga tähtis on usaldus, ausus ja koostöö kõigi sündmust korraldavate inimeste vahel. Kui keegi meeskonnast täidab oma ülesande kehvasti, tekib n-ö lumepalliefekt, mis kulmineerub sündmuse toimumise päevaks.

Hästi läbimõeldud korraldus ja tööülesannete jaotus aitab ära hoida ootamatuid olukordi sündmuse toimumise ajal. Korralik analüüs pärast sündmuse toimumist aitab tulevikus vigu ja möödalaskmisi vältida.

Aimari ettekanne oli õpetlik, ettenägelik, põhjalik, täpne, aus ja analüüsiv.  

Motivatsiooni leidmine oluline

Pärast väikest kohvipausi rääkis Jaan Urvet olulisel teemal – kuidas leida motivatsiooni.

Meie igapäevaelu ja tööd mõjutab meid ümbritsev kirev ja vastuoluline maailm. Inimese arengut viib edasi uudishimu, õppimisvõime. Uuri, avasta, õpi! – seda kipume argipäevarutiinis unustama. Lahtiste silmadega ringikäimine, uute kogemuste saamine annab tugeva aluse eneseteostuseks nii  tööl kui kodus.  Enamikul meist on aja jooksul välja kujunenud väärtushinnangud, tihti ei anna kiiresti muutuv maailm meile piisavalt aega kohaneda. Tekkinud stressiolukorda saab võtta kui uut ja arendavat kogemust. Hea on keskenduda olulistele asjadele ja eesmärkidele, nii avastad, et suudad oma tööd ja aega paremini planeerida. Oluline on määrata tegevuse või eesmärgi toimumise tähtajad ja seatud ülesanded peavad olema reaalselt täidetavad. 

Kriitika peab olema põhjendatud

Tähtis on tundma õppida iseennast, hinnata oma võimeid ja väärtusi. Meie suhete kvaliteet sõltub meie suhtumisest iseendasse, teistesse, töösse ja ellu tervikuna. Alusetu või pahatahtlik kriitika meie töö, otsuste või suhete kohta ei ole kunagi hea motivaator. Kritiseerides peab alati olema aus ja oma arvamust tuleb põhjendada. Kriitika peab sisaldama ka ettepanekuid või nõuandeid asjade parandamiseks.

Uuri, avasta, õpi, suhtle julgelt ning avatult  kõigiga, arutle ja mõtle kaasa probleemide lahendamisele, toeta ja innusta oma töötajaid või lähedasi  — nii saavutad rahulolu ja hingerahu, oled parem töötaja ja sõber, oled parem inimene ja elad paremas maailmas.

Aitäh väga headele lektoritele suurepärase koolituse eest! 

KEIU KESS, Puurmani spordi- ja kultuurimaja direktor

blog comments powered by Disqus