Uuenenud Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib vaatlejaid

Kümnendat vaatlushooaega alustav Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi huvilisi, kes aitaksid koguda andmeid äikese ja ohtlike äikesenähtuste esinemise kohta Eestis. Sellest aastast on vaatlusmetoodika senisest lihtsam. Äikesevaatlused hõlmavad nüüdsest vaid äikese algus- ja lõpuaegade ning intensiivsuse registreerimist.

Senisest suuremat tähelepanu pööratakse ohtlikele ilmanähtustele. Nende leviku täpsem uurimine on aktuaalne kogu Euroopas. Neil, kellel ei ole aega äikesevaatlustega tegelda, on nüüdsest võimalik osaleda ainult ohtlike nähtuste vaatlemisel. Keskmine vaatleja kohtab selliseid nähtusi vaid mõnel korral aastas, seega on andmete kogumisse võimalik oma panus anda ka minimaalse ajakuluga.

Vaatlustega on oodatud liituma kõik huvilised sõltumata vanusest ja tegevusalast. Kõigile registreerunud vaatlejatele saadetakse tasuta vaatlusjuhend ja vaatluslehed, mida arvutikasutajatel on võimalik saada ka elektroonilisel kujul. Huvilistel palutakse  registreeruda hiljemalt käesoleva aasta 30. aprilliks. Kõige lihtsam on registreeruda Eesti Äikesevaatlejate Võrgu koduleheküljel aadressil http://web.zone.ee/eav/.

Arvutit mitte kasutavad huvilised võivad registreerumiseks helistada tööajal telefonile 59093905 või saata tavakirja aadressile Eesti Äikesevaatlejate Võrk, Tartu ülikooli geograafia osakond, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014. Kirjas märkida kindlasti ära nimi, sünniaasta ja postiaadress, samuti see, kas soovite teostada ainult ohtlike nähtuste vaatlusi või ka äikesevaatlusi.

Äikesevaatlejate poolt kogutud andmete peamisteks kasutusaladeks on ohtlike äikesenähtuste leviku uurimine ning inimeste kogutud ja välgudetektorite poolt registreeritud andmete võrdlev analüüs. Üheksa aasta jooksul on äikesevaatejad teostanud kokku juba enam kui 15 000 vaatlust. Lisaks äikesele on märgitud huvitavaid ja haruldasi ilmastikunähtusi nagu vesipüksid, tornaadod ja keravälk.  Äikesevaatlejate poolt kogutud andmete põhjal on juba avaldatud ka üks rahvusvaheline teadusartikkel.

SVEN-ERIK ENNO, Eesti äikesevaatlejate võrgu koordinaator

blog comments powered by Disqus