Uue Torma Albumi peateemaks haridus

Möödunud laupäeval Võtikvere raamatpeol esitletud kogumiku Torma Album VI läbivaks teemaks on haridus ning õpetajate töö väärtuslikus koolis ja kirikus. Album valmis tänavuseks Võidupühaks Tormalaste Kodupaigaühenduse eestvedamisel.  Ühendus koosneb praegu Tallinnas elavatest Torma juurtega inimestest, kes tegelevad kodupaiga ajaloo ja kultuuriloo jäädvustamisega. 

Ülevaade koguduse minevikust

Tormalaste Kodupaigaühenduse juhatuse liige Rein Aro märkis, et albumi esikaanel Torma kiriku ja tagakaanel Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli renoveeritud hoone foto on igati teadlik valik  Need majad sümbolid  tähistavad väljaande keskset teemat haridust.  “Kui me mõtleme hariduse all oskuste, vilumuste ja tarkus edasiandmist põlvest põlve, siis on meie rahva haridus sama vana nagu meie rahvas,” ütles trükise kujundaja ja küljendaja Rein Aro.

Ülevaate Torma kiriku ja koguduse minevikust on kirjutanud  kultuuriloolane Ülo Pärnik, literaadinimega Ylo M. Pärnik. Ta loetleb kõik teadolevad Torma koguduse hingekarjased alates 1599. aastast ametisse asunud Marcin Mierzejowskist, kuni praeguse kirikuõpetaja 2006. aastat Tormas töötava  Mehis Pupardini. Piltidel on Torma vaimulikud  1775. aastast. 

Valmis raamatupeoks

Album kajastab erinevate aegade koolielu. Kunagine kooliõpetaja Juta Õunapuu kirjutab eelmise sajandi kolmekümnendate ja neljakümnendate aastaste poistest ja tüdrukutest.  Tänapäeva koolielu  avaneb  artiklites, mille autorid praegused õpetajad ja  mõned aastad tagasi kooli lõpetanud noored. “Väga hea, et albumis trükiti 2009. aasta IX klassi õpilase Triin Välbi kõne, mille ta pidas Jakobsonile pühendatud kõnevõistlusel ja augustikuisel ülemaakonnalisel õpetajate nõupidamisel. Kõnest  peegeldub avatud silmaringiga ja kriitilise ellusuhtumisega neiu mõttemaailm,” ütles Torma vallavanem Riina Kull.

“Hea, et kogumik valmis just Võtikvere raamatupeoks ja tänu Imbi Pajule avanes võimalus seda rahvarohkel sündmusel pidulikult esitleda,” lisas ta.

Omavalitsusjuhi sõnul kingiti kuues Torma Album ka president Toomas Hendrik Ilvesele. “Kuuendat korda ilmunud Torma album teenib igati oma eesmärki selle paiga tutvustamisel ja väärtustamisel. Trükise välja andnud Torma Kodupaigaühendusega on kohalikel elanikel püsiv koostöö. Oleme osalenud  ühenduse iga aastasel koosolekul,” lausus vallavolikogu esimees Ahto Vili.

Kogumikus leiavad nii sõnas kui ka pildis märkimist erinevad Torma valla paigad.Ylo M. Pärnik viitab Läti Hendriku kroonikas olevale nimele Waygaja küsib, kas Vaiatu oli selle muistse maakonna keskus. Tagakaane siseküljel on fotod Sadala lauluansamblist  ja lasteaialaste ekskursioonist osaühingusse Sadala Agro. 

Traditsioon aastast 1939

Kodupaigaloolise-isamaalise almanahhi Torma Albumi kirjastamise traditsioon sai alguse teise maailmasõja eelse iseseisvusaja lõpul. 1939. aasta Võidupühaks ilmus “Torma Album I”, mis nõukogude okupatsiooni ajal hävitamisele määrati. Taastatud iseseisvusajani säilisid vaid vähesed eksemplarid. Torma vallavalitsus ja Tormalaste Kodupaigaühendus taastasid aga väärt traditsiooni. “Kõigepealt tegime lugejale kättesaadavaks Torma Albumi esimese faksiimileväljaandena ja jätkasime siis kodupaiga ajalugu ja tänapäeva käsitlevate almanahhide väljaandmist,” ütles Rein Aro. 

Torma Album VI

Väljaandja Tormalaste Kodupaigaühendus

Kujundus ja küljendus Rein Aro

Keeletoimetaja Helve Leis

Teksti sisestanud Aksel Jõgi

Registrid koostanud Maano Koppel

Ilmus Võidupühaks 2012

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus